Vejledning

Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme

Oversigt

Dansk Standard har i dialog og samarbejde med mere end 50 repræsentanter fra turismeerhvervet udarbejdet Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme, som adresserer behovet for synergi og samarbejde om turisternes helhedsoplevelse. Vejledningen er et dialogværktøj til at samle private og offentlige aktører og inspirere til at formulere udfordringer og potentialer for den enkelte aktør og den samlede destination.

Målet med vejledningen er at give destinationsorganisationer og aktører et redskab til målrettet at arbejde med kvalitet og service gennem en løbende forbedringsindsats for derved at kunne tiltrække flere turister. Vejledningen er i særdeleshed tiltænkt den brede midtergruppe af aktører og destinationsorganisationer.

Udfyld formularen og få adgang til publikationen

Vejledning