BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER er en førende global producent af afvandingssystemer, afløb, rør og beslag i rustfrit stål.

Blücher bestræber sig på at minimere udledning og affald ved at bruge råmaterialer og energi på en effektiv måde. Rustfrit stål har den fordel, at det ikke indeholder kemikalier, og er på mange måder et bæredygtigt materiale. Det har en lang levetid og er produceret hovedsageligt af genanvendte materialer. 

Afløbsrørsystem - designet til genbrug

BLÜCHER afløbsrør er et afløbsrørsystem i rustfrit stål baseret på stikmuffesystem , som gør adskillelse til genbrug muligt. Hvor rørene er beskyttet mod trykstød, anvender de en aftagelig sikring, der let kan afmonteres med almindeligt håndværktøj og genbruges. Deres rørdesign har været uændret siden offentliggørelsen af EN1124-normen for rørsystemet i 1999, hvilket betyder, at ældre rør problemfrit kan kombineres med nye rør, f.eks. under ombygninger. Når rørene skal repareres, genbruges eller udskiftes, kan de også nemt identificeres, da alle rør og rørdele er mærket med holdbare labels, med tekst og farvemarkering, som beskriver produktgodkendelser og materialekvalitet.

Klargøring til genbrug 

Pakninger fjernes fra muffespor og bortskaffes. De separate pakninger indeholder ingen farlige stoffer (Reach SVHC-stoffer). Muffespor kontrolleres for skader og rengøres. Rørsystemet efterses for buler, og hvis spidsenden er beskadiget, kan man skære det beskadigede stykke væk med en rørskærer, og ny spidsende er dannet. Rørsystemet rengøres og forsynes med nye pakninger. På grund af rustfrie rørs formstabilitet og deres naturlige evne til at hele mindre overfladeforandringer, er risikoen for lækager i rørledningen ekstremt lav, forudsat at muffespor og spidsende er ubeskadigede. BLÜCHER® EuroPipe skiller sig ud fra andre afløbs- og kloakrør ved ikke at have overfladebehandling, der kan blive beskadiget. Desuden ældes rustfrit stål heller ikke på samme måde som f.eks. plastmaterialer, hvilket betyder, at genbrugte rør forventes at have samme levetid som nye produkter af andre materialer.

Nedtagning af faldstammer og rør i bygninger:

  1. Rørene frigøres fra rørbærer og adskilles ved muffesamlingerne.
  2. Undgå beskadigelse af muffesporene og spidsenderne ved nedtagningen.
  3. En kombination af træk og cirkulær bevægelse gør adskillelse lettere.
  4. Har der ved installationen været brugt silicone baseret glidemiddel (glidex), er det lettere at adskille rørene.

Ved nedtagning af rør med en større diameter kan man benytte et BLÜCHER rør samle/adskildelsesværktøj.

Genanvendelse

Selvom man vælger at genanvende det rustfri afløbssystem, er der ingen bekymring om downcycling eller upcycling, da rustfrit stål kan bruges til fremstilling af nye afløbsrør uden at miste materialets kvalitet. Faktisk genanvendes mere end 90% af alt rustfrit stål allerede i dag. På grund af den høje pris på rustfrit stål, er det også en forretning at genanvende materialet. Det er altså ingen belastning for samfundsøkonomien at genanvende rustfrit stål. Det rustfrie stål BLÜCHER køber igen, indeholder ligeledes op til 80% genanvendt rustfrit stål.

Foto: Blücher

Principperne i design for adskillelse og tilpasning

BLÜCHER’s rør lever op til de fleste kriterier i design for adskillelse og tilpasning:

Principper for tilpasning 
- Omdannelsesvenlighed
- Udvidelsesmulighed

Principper for afmontering
- Let adgang til komponenter og installationer
- Uafhængighed
- Undgåelse af unødvendige behandlinger og overfladebehandlinger
- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi)
- Enkelhed
- Sikkerhed ved afmontering

Blücher EuroPibe
Foto: Blücher

Affaldspyramiden for BLÜCHER

Med BLÜCHER® EuroPipe afløbsrør er de 2 mest kritiske stadier, forbrænding og deponi, slet ikke aktuelle, hvilket gør vores rør til et miljørigtigt valg i forhold til, hvis rør i alternative materialer vælges.

Forebyggelse: BLÜCHER® EuroPipe har en meget lang levetid

Genbrug: BLÜCHER® EuroPipe kan skilles ad, da det ikke svejst sammen, og kan derfor genbruges

Genanvendelse: Omsmeltning af BLÜCHER® EuroPipe er muligt, da det er rent rustfrit stål

Forbrænding: Energi til forbrænding er ikke nødvendigt, da BLÜCHER® EuroPipe kan genanvendes til nye afløbsrør

Vil du vide mere? Kontakt Blücher

Palle Madsbjerg - Business Development Manager
pm@blucher.com     +45 99 92 09 24