02. november 2022

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive og CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive

CSRD erstatter det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD) og indfører en række EU udviklede bæredygtighedsrapporteringsstandarder, der gælder for store virksomheder og børsnoterede SMV’er.

Bæredygtighedsrapporteringsstandarderne, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), udvikles af European Financial Advisory Group (EFRAG). EU-taksonomien og CSRD, samt de dertil udviklede bæredygtighedsrapporteringsstandarder hænger sammen på måde, at EU-taksonomien klassificerer bæredygtige økonomiske aktiviteter indenfor seks miljøområder. CSRD og ESRS’erne definerer en virksomheds påvirkning, risiko og mulighed indenfor en lang række områder baseret på de seks miljømål beskrevet i EU-taksonomien samt sociale forhold i virksomheden, som også skal rapporteres på for at overholde EU-taksonomien.

Derudover kommer også CSDDD, som adresserer aspektet om ansvar ift. virksomhedens påvirkning af miljø og sociale forhold, og hvilke konsekvenser det har for virksomheder, der ikke overholder disse direktiver og forordninger. ​

CSRD er gældende for: ​

Store virksomheder med interesse for offentligheden og over 500 ansatte fra regnskabåret 2024. ​

For øvrige store virksomheder gør følgende sig gældende, hvis de to regnskabsår i træk overskrider to ud af tre af følgende kriterier:

  • balancesum: 156 mio. kr.
  • nettoomsætning: 313 mio. kr.
  • antal ansatte: 25

så er de rapporteringspligtige fra regnskabsåret 2025 eller senere. ​

For børsnoterede SMV’er vil rapporteringsforpligtelsen være gældende fra regnskabsåret 2026.

Du kan læse meget mere om CSRD og implementering af dette direktiv på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/europaeiske-baeredygtighedsstandarder