Eurocodes

Hvad er eurocodes

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker. De omfatter alle gængse konstruktioner og materialer, herunder broer.

Siden 2009 har eurocodes været det eneste lovlige projekteringsgrundlag i Danmark ifølge Bygningsreglementet. Alle byggemyndigheder, byggevareproducenter og bygherrer skal derfor benytte dette fælles grundlag. Indførelsen af eurocodes sker bl.a. for at styrke det indre marked på byggeområdet.

Gældende eurocodes
Forkortede eurocodes

Dansk Standard har udarbejdet forkortede udgaver af eurocodes. De indeholder netop de dele af systemet, som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner i dagligdagen.

 

De nationale annekser samt evt. tillæg er indeholdt i de forkortede udgaver. Der er også indarbejdet en række supplerende kommentarer, forklaringer eller henvisninger til supplerende vejledninger.

 

Kapitel-, punkt- og afsnitsinddelingen i de forkortede udgaver følger de komplette udgaver af eurocodes. Hvor det ikke er relevant, er teksten fra den komplette udgave af eurocoden udeladt.

 

Find de forkortede eurocodes i webshoppen og læs mere om indholdet

 

Fejl i forkortede og gældende eurocodes

Se rettelsesblade

Byggevareforordningen og CE-mærkning

Byggevareforordningen (CPR) erstattede i juli 2013 det tidligere byggevaredirektiv.

 

Som noget nyt stilles der i byggevareforordningen udover de tidligere seks grundlæggende krav nu også krav til  bæredygtigheden:

 

  • Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
  • Brandsikring
  • Hygiejne, sundhed og miljø
  • Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
  • Beskyttelse mod støj
  • Energibesparelser og varmeisolering
  • Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

I byggevareforordningen er det nye krav beskrevet som:

 

Det grundlæggende krav til bygværker vedrørende bæredygtig udnyttelse af naturressourcer bør navnlig tage hensyn til genvinding af bygværker og deres materialer og dele efter nedrivning, bygværkers holdbarhed og anvendelse af miljøkompatible råvarer og sekundære materialer i bygværker.

 

Byggevareforordningen (EU nr. 305/2011)

 

Hvis du har generelle spørgsmål kan du her finde information om CE-mærkning af byggevarer.

 

Detaljerede informationer om produkter, mandater, CE-mærkning og overgangsperioder finder du på Byggevareinfo.

 

Udenlandske producenter kan finde information på Product Contact Point

 

Hvornår skal jeg bruge eurocodes?

I bygningsreglementet (BR18) er det præciseret, at projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med rækken af eurocodes (DS/EN 1990 – DS/EN 1999) og de tilhørende nationale annekser (DK NA).

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19