Fejl i forkortede og gældende eurocodes

Det kan desværre ikke undgås, at der trods omhyggelig korrekturlæsning optræder fejl i de engelsksprogede eurocodes, de danske oversættelser, de nationale annekser eller de danske forkortede udgaver.

Fejlrettelser offentliggøres i rettelsesblade og tillæg til standarerne. Disse benævnes AC (corrigendum) henholdsvis A (amendtment, A1= første tillæg). Rettelser, der endnu ikke er offentliggjort i rettelsesblade eller tillæg, er angivet nedenfor for de eurocodes, hvor der er fundet fejl.

Rettelse 1 til DS EN 1992-1-1 FU 2021 (pdf)

DS/EN 199x-1-2 FU:2012, 1. oplag. Fejlene er listet her (og rettet i 2. oplag).

DS/EN 1997-1 FU:2014, Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 – Geoteknik er nu i 2. oplag. Ændringer mellem 1. og 2. oplag er angivet her

DS/EN 1991 FU:2015 Fejlen er listet her (og rettet i 2. oplag).  
DS/EN 1991 FU:2015 Fejl i figur 5.6.a

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19