Byggeri og anlæg

Byggevarer og CE-mærkning

En række byggevarer (fx cement, mursten, træspær, døre, vinduer etc.) er omfattet af harmoniserede produktstandarder. Det betyder, at de skal CE-mærkes. Det er producenten eller importøren/distributøren, som har ansvaret for dette.

Hvis en byggevare endnu ikke er omfattet af en harmoniseret produktstandard, kan og må den ikke CE-mærkes.

Oversigt over gældende og kommende harmoniserede produktstandarder med krav om CE-mærkning, kan du finde på Byggevareinfo (under standarder). 

Som supplement til disse harmoniserede byggevarestandarder findes der også en række terminologi og teststandarder, som ofte indgår som normative referencer i produktstandarderne.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39966119