Byggeri og anlæg

Byggevarer

En række byggevarer (fx cement, mursten, træspær, døre, vinduer etc.) er omfattet af harmoniserede produktstandarder. Det betyder, at de skal CE-mærkes. Det er producenten eller importøren/distributøren, som har ansvaret for dette.

Hvis en byggevare ikke er omfattet af en harmoniseret produktstandard, kan man få en europæisk teknisk vurdering for sin byggevare, og CE-mærke efter den. Kontakt ETA-Danmark her.

Oversigt over harmoniserede produktstandarder med krav om CE-mærkning, kan du finde hos EU-kommissionen:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products

Som supplement til disse harmoniserede byggevarestandarder findes der også en række terminologi- og teststandarder, som ofte indgår som normative referencer i produktstandarderne.

Forordningen for byggevarer sætter krav til produkters ydeevne og CE-mærkning.
Læs mere om den reviderede byggevareforordning

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19