Forsknings- og innovationsprojekter

Dansk Standard igangsætter løbende projekter i dansk, europæisk og internationalt regi, der kan øge danske virksomheders indflydelse, indsigt og handlerum generelt – og med et særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at deltage eller hvis du har forslag til et nyt projekt.

Plastiks bæredygtige agenda 

På tværs af markeder og brancher er der en stærk, stigende efterspørgsel på og krav til øget fokus på bæredygtighed og større cirkularitet med hensyn til plastik. Danske og internationale initiativer, politikker og handlingsplaner peger mod grøn omstilling, cirkulær økonomi og øget producentansvar for både plastbranchen og alle de brancher, der benytter plast i produktion og som emballage. 

Også indenfor forskning, innovation og udvikling fylder den grønne omstilling meget, hvilket kommer til udtryk ved en øget mængde projekter, der understøtter den bæredygtige udvikling. I Dansk Standard arbejder vi for, at Danmark bliver et foregangsland i det globale arbejde med omstillingen til et bæredygtigt samfund. 

Vil du vide mere, så kontakt

Signe Annette Bøgh
Signe Annette Bøgh Seniorkonsulent | Senior Consultant
International og EU Politik
E: sab@ds.dk
T: 39 96 62 28

Fokus på forskning og innovation

For at opnå en cirkulær økonomi på plastområdet er der brug for state-of-the-art viden, som ofte skabes i dedikerede projekter og via forskning-, innovation- og udviklingssprogrammer. Her kan standarder spille en markant rolle som en del af fundamentet til dit projekt. Ved at deltage i standardisering får du adgang til essentiel viden gennem et internationalt netværk af eksperter.  Standarder skaber tillid til innovationer og kan være med til at bane en effektiv vej til markedet for dit projekt eller din virksomhed. Dansk Standard har indgående viden på plastområdet og deltager bl.a. i Horison Europe-projekter, der understøtter den grønne udvikling.

Fra idé til standard

Standardiseringsorganisationerne i Europa har identificeret en række værktøjer som kan imødekomme behovene, der kan opstå i et forskning-, innovation, og udviklingsprojekt. En fællesnævner for værktøjerne er, at de er agile og mindre tidskrævende end traditionelle standardiseringsaktiviteter. For eksempel kan en CEN Workshop Agreement (CWA, præ-standard) udvikles på et til halvandet år, hvilket passer ind i rammerne på de fleste forskning- og innovationsprojekter.  

Standardiseringsaktiviteterne målrettes det enkelte projekt og kan for eksempel være:

  • Overblik over hvilke standarder, der findes på et givent område
  • Et road map, hvor det nuværende standardiseringslandskab danner basis for en gap-analyse med henblik på at sætte retningen for fremtidig standardisering
  • Udvikling af præ-standarder baseret på resultaterne i et forskning- og innovationsprojekt.
  • Input til igangværende standardiseringsarbejde for eksempel gennem medlemskab af en eksisterende standardiseringskomité.

Konkrete forsknings- og innovationsprojekter

Om HSbooster.eu 

HSbooster.eu er et EU-projekt der skal hjælpe europæiske forsknings- og innovationsprojekter med at anvende og forstå standarder samt at deltage i standardiseringsarbejdet. 

Et af prioritetsområderne i HSbooster er genanvendelse af plast. Dette betyder at danske plasteksperter kan indgå i projektet som rådgivere i forhold til europæiske projekter om standardisering på området. Desuden har EU-projekter med danske aktører mulighed for at få gratis rådgivning via HSbooster. 

Læs mere om HSbooster
Projekteksempel:

Dansk Standard indgår som partner i udvalgte projekter på plastområdet og deltager lige nu i et europæiske forskning- og innovationsprojekt kaldet PolynSPIRE. Projektet er finansieret af EU's rammeprogram, Horizon 2020 og blev initieret af Dansk Standards samarbejdspartner, CIRCE, som også er koordinator på projektet.

Projektet, som startede i 2018, har til formål at udvikle og demonstrere nye, innovative metoder til genanvendelse af plast (polyamid og polyurethan) for eksempel via mikrobølger og smarte, magnetiske materialer. Dansk Standard har været med til at etablere en del af vidensgrundlaget, som projektet bygger på ved at skabe overblik over eksisterende standarder og foretage gap-analyser.

Næste skridt i projektet er deltagelse i den Europæiske standardiseringskomité, CEN/TC 249 WG 11 (plastic recycling). Her vil projektdeltagerne bidrage med deres ekspertviden til en række standarder, som støtter op om Europa Kommissionens plaststrategi. Derved sikres en større impact af projekts resultater, da den opnåede viden spilles ind i den europæiske agenda og gøres tilgængelig for industri og samfund via standarder. Derudover bringes viden fra standardiseringskomitéen ind i projektet, hvormed vidensgrundlaget styrkes.