Svanemærket

Svanemærket er det officielle, nordiske miljømærke – og en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. Målet med Svanemærket er at reducere den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Som virksomhed kan I bruge Svanemærket til at understøtte jeres grønne omstilling og produktudvikling – og til at styrke jeres konkurrenceevne.

Svanemærket er et holistisk miljømærke. Det fremmer cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer, reduceret klimabelastning og bevaring af biodiversitet – altid med skrappe krav til skadelige kemikalier. Hele produktets livscyklus bliver vurderet; fra råvarer, produktion og brug til genbrug, recirkulering og affald.  

Denne tilgang betyder, at Svanemærket stiller produktspecifikke krav. På den måde bliver det muligt at håndtere de miljømæssigt vigtigste områder for produkttypen og dermed opnå maksimal miljøeffekt.

Læs mere om Svanemærket og cirkulær økonomi her

Se Svanemærkets krav til de enkelte produktgrupper – og læs om muligheden for at opnå en certificering – her

Svanemærkets tilgang til plastemballage fremmer cirkulær økonomi

Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi i både produktion og indkøb, når det handler om plastemballage. Det gælder både svanemærkede produkters emballage og der hvor det er selve emballagen, der kan opnå en certificering med Svanemærket.

Svanemærkede produkters emballage

Svanemærkets livscyklusbaserede tilgang betyder, at der stilles en lang række krav til emballagen inden for de produktområder, hvor emballagen udgør en væsentlig del af produktets samlede miljøbelastning. Det gælder bl.a. produkter til vask og rengøring, hvor Svanemærket stiller krav om, at emballagen er designet til genanvendelse. Det sker bl.a. ved at sikre, at materialerne kan indgå i vores affalds- og genanvendelsessystemer, og at der ikke anvendes sammensatte materialer, etiketter, smådele og kemikalier, der hæmmer genanvendelse. Dertil er der fokus på, at hvis der anvendes virgint plast, skal plasten være enten hvid eller udfarvet. Svanemærket har også krav om, at emballagen skal indeholde en vis andel genanvendt materiale, ligesom der er grænser for, hvor meget emballage der må anvendes til produktet.

Emballager, der kan opnå certificering med Svanemærket

Svanemærket er kun på emballageprodukter, hvor det er muligt at gøre en stor miljømæssig forskel. De plastemballager, der kan svanemærkes, har stor anvendelse i markedet – og der er således et potentiale i at motivere til en mere miljørigtig produktion. Bl.a. via krav, der sikrer ansvarlig brug af ressourcer ved at fremme biobaseret og recirkuleret materiale i produkterne. Hertil kommer skrappe krav til energiforbrug og kemikalier. Samtidig arbejder Svanemærket også for at begrænse forbruget af plastemballager, hvor det er muligt.

Eksempler på hvordan Svanemærket støtter op om en mere cirkulær økonomi i forhold til plastemballage

Take-away-emballage

Det handler for eksempel om kaffekopper, pizzakartoner og beholdere til indpakning af mad.

  • Skal indeholde høj andel fornybare materialer eller recirkuleret plast.
  • Skrappe krav til fx lim og farvestoffer for at fremme recirkulering.

Emballage til flydende fødevarer

Det handler for eksempel om emballage til mælk, supper og yoghurt.

  • Emballagen skal bestå af mindst 90 % fornybare materialer eller mindst 80 % genanvendt materiale.
  • Skrappe kemikaliekrav for at fremme recirkulering. Bl.a. forbud mod ftalater og PVC.
  • Emballagen skal kunne genanvendes.

Hoteller og spisesteder

  • Forbud mod brug af engangsartikler til daglig servering.
  • Skrappe miljøkrav til engangsartikler til take-away og catering.
  • Krav om at kaffekapsler af fx plast skal kunne genanvendes.

Nybyggeri gen 4

  • Mindst 70 vægt% ufarligt byggeaffald, herunder plastemballage, der genereres på byggepladsen, skal udsorteres til genbrug, genanvendelse og anden materialegenvinding.
  • Point for at bruge underleverandører med take back-systemer for fx emballage
Kontakt

Heidi Belinda Bugge
Heidi Belinda Bugge Dansk Kriteriechef | Danish Criteria Manager
Miljømærkning Danmark - Miljøeffekt & kriterier
E: hbb@ecolabel.dk
T: 72 41 48 29


Svanemærket indkøb

En certificering med Svanemærket giver også en række fordele overfor offentlige indkøbere.

På forkant med udviklingen

Svanemærket er et af de redskaber, der indgår i Grønne indkøb for en grøn fremtid - Strategi for offentlige grønne indkøb. Strategien sætter retning for, hvordan offentlige indkøb skal bidrage til den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved at gøre miljømærket indkøb obligatorisk. På kort sigt for statslige indkøbere på udvalgte områder og fra 2030 på alle offentlige indkøb på de områder, hvor der findes mærkningsordninger.

Svanemærket er det mest brugt mærke i offentlige udbud

Svanemærket står stærke i offentlige udbud, som det mærke der bruges oftest, når offentlig sektor gennemfører udbud af varer og serviceydelser. Det viser en måling, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i 2021.

Øget transparens

Kravene bag Svanemærket er klare, entydige og objektivt verificerbare. Det sikrer transparens og dermed en mere fair konkurrence i udbudsprocesserne, hvilket gavner jer der leverer til den offentlige sektor.