Deltag i et udvalg

I kan være med til at påvirke standarderne

Danske virksomheder har via Dansk Standard mulighed for at få indflydelse på udviklingen og revisionen af europæiske og internationale standarder omkring cirkulær plastøkonomi.

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Udvalg du kan være med

S-872 – Miljø og bæredygtighed for plast og emballage

S-872 – Miljø og bæredygtighed for plast og emballage

Arbejdet i S-872 handler om at løse problematikker, der vedrører den store mængde plast, der i dag hverken kan genbruges eller indgå i nye produkter, fordi den er for uren og består af mange forskellige plasttyper.   

S-611 – Miljø og cirkulær økonomi

S-611 – Miljø og cirkulær økonomi

Udvalget udarbejder standarder og guides der fokuserer på det elektrotekniske område. Det handler bl.a. om krav til mærkning, deklarering og måling af indhold af kemikalier der er reguleret af lovgivning, samt genanvendelighed og emballering af produkterne. Udvalget følger arbejdet på både europæisk og internationalt niveau.

S-1000 Bæredygtighed og forretningsudvikling

S-1000 Bæredygtighed og forretningsudvikling

Udvalget S-1000 for bæredygtighed og forretningsudvikling er en sammenlægning af flere udvalg, der tidligere var selvstændige udvalg. Som medlem af S-1000 vil du således få adgang til netværk, viden, mødeaktiviteter og dokumenter.

S-882 – CØ textiler

Textilbranchen er under hastig forandring. Efterspørgsel og krav til større bæredygtighed og cirkularitet er stærk og stigende. Branchen efterspørger konkrete redskaber til en cirkulær tøjproduktion. Her kan standarderne være en stor hjælp