Brint produktion

Danmarks unikke adgang til vedvarende energi, giver Danmark gode forudsætninger for at udbygge det grønne eventyr til også at gælde brintproduktionen, og den videre forædling til grønne brændstoffer ved hjælp af fx CO2.

Den teknologiske udvikling er i fuld gang. Det samme er udviklingen af de standarder, som kommer til at sætte rammen for brintmarkedet. Standarderne handler i høj grad om sikkerhed, men der skal også udvikles standarder for kvalitet, renhed og klimaaftryk samt standarder, der definerer de fysiske krav til de rør, som brinten skal transporteres i.

Da både transport af brint og brug af grønne brændstoffer kommer til at foregå på tværs af landegrænser, er det enormt vigtigt, at der bliver udarbejdet internationale brintstandarder.

Du kan læse mere om de danske udvalg og det internationale arbejde de danske medlemmer deltager i ift. brint herunder: 

Enkeltstående elektrolyseanlæg

I Siemens Gamesa arbejder vi f.eks. med enkeltstående elektrolyseanlæg koblet direkte på møllen som et alternativ til konceptet omkring energiøer. Her har vi brug for at formulere nogle standarder for kvaliteten af den strøm, møllen leverer, plus nogle sikkerhedsstandarder for hele installationen.

Per Hessellund Lauritsen fra Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

Brint og brændselsceller (S-605)

Brint og brændselsceller (S-605)

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Deltag i et udvalg

Sådan får du en stemme

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til produktionen af vedvarende energi.

Det får du ud af at deltage 

Ved at melde sig ind i et danske spejludvalg indenfor vedvarende energiproduktion, får I tidlig viden om fremtidens markedskrav, der vil få direkte betydning for jeres forretning, produkter og serviceydelser, og I får mulighed for at træde ind i de internationale komitéer, hvor standarderne laves, og dermed direkte mulighed for at påvirke deres indhold. 

Hvad er et udvalg?

I et udvalg arbejdes der med standarder inden for et specifikt emne, f.eks. vindenergisystemer. I et udvalg for du som aktør udvidet dit faglige netværk, få værdifuld vidensudveksling og indsigt i fremtidige standarder. I Danmark sidder der typisk 5-20 deltagere i hvert udvalg. Deltagelse i et udvalg giver dig mulighed for at udvikle dine kompetencer, samtidig med at du arbejder for at sikre dansk indflydelse på internationale standarder. Læs mere om arbejdet i et udvalg her.