Brint i storskala er nødvendigt for PtX

Danmarks unikke adgang til vedvarende energi giver Danmark gode forudsætninger for at udbygge det grønne eventyr til også at gælde brintproduktion og den videre forædling til PtX-brændstoffer såsom metanol og ammoniak.

Brint som energikilde

Den teknologiske udvikling er i fuld gang. Det samme er udviklingen af de standarder, som kommer til at sætte rammen for brintmarkedet. Standarderne handler i høj grad om sikkerhed, men der skal også udvikles standarder for kvalitet, renhed og klimaaftryk samt standarder, der definerer de fysiske krav til de rør, som brinten skal transporteres i.

I Dansk Standards udvalg for brint og brændselsceller kan det tydeligt mærkes, at arbejdet med internationale brintstandarder er i fuld gang. Der sker lige nu en udvikling i retning af et bredere fokus end tidligere, hvor fokusset har været på brint til køretøjer og standarder hertil. Fremadrettet har arbejdet med brintstandarder også fokus på at understøtte produktionen af de enorme mængder af brint, der skal bruges i den grønne omstilling ift. at dekarbonisere de sektorer, som er svære at elektrificere.

Dette momentum kan udnyttes af de danske aktører.

Fx skal der udvikles specifikke standarder for elektrolyse på baggrund af danske aktørers kundskaber og ekspertise. Samtidig er det helt afgørende for PtX-værdikæden, at aktørerne er opmærksomme på, at de krav, der bliver stillet til brintproduktionen, kan have stor betydning for, hvordan øvrige aktører i PtX-værdikæde kan agere. Fx kan for høje renhedskrav gøre infrastrukturen unødvendig dyre. Omvendt kan for lave krav til renhed medføre, at brinten ikke kan bruges i forbrugsledene. Begge tilfælde vil hæmme udrulningen af et PtX-marked i stor skala.

Læs mere om arbejdet i udvalget her:

Brint og brændselsceller (S-605)

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

 

 

Hvad får du ud af at deltage i et udvalg?

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til brintproduktionen. Og det arbejde sker igennem et udvalg i Dansk Standard, der typisk har 5-20 deltagere. 

Læs mere om arbejdet i et udvalg

Adgang til unik viden

Som medlem får du tidligt adgang til unik viden om kommende danske og internationale standarder, der er relevante for dit fagområde. Dermed er du på forkant med de standarder, der former markedet.

Et bredt fagligt fællesskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt og bredt netværk af relevante nationale og internationale aktører, som videndeler og udvikler standarder.

En stemme, der bliver hørt

Som medlem kan du bringe din viden og ideer i spil og dermed være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne. Standardisering er nemlig en demokratisk proces, hvor meninger drøftes, og alle stemmer bliver hørt.