Standarder baner vejen for genbrug af plast

Standarder baner vejen for genbrug af plast

Alt for meget affald ender i naturen, og plastik er en af de største syndere, fordi det ikke nedbrydes naturligt. I stedet ender det som mikroplast i havet, hvilket udgør et kæmpe miljøproblem, som bliver ved med at vokse.

Standarder kan dog være med til at hjælpe i kampen mod plastikforurening, og derfor skal der sættes fælles europæiske standarder for plast og emballage.

Nye europæiske standarder skal fremme genanvendelse af plast og understøtte bæredygtig udvikling. Og det er vigtigt, at danske plastproducenter og andre interessenter deltager i udviklingen af de nye standarder og dermed sikrer dansk indflydelse på fremtidens markedskrav.

- Vi skal blive bedre til at designe produkter, der indeholder plast, så de bedre kan skilles ad, sorteres og genanvendes. Og det skal nye standarder nu sætte fælles rammer og retningslinjer for, så det bliver nemmere at genanvende plast og forhindre mikroplast i naturen, siger Jesper Lauridsen, der er seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig fra dansk side for standardiseringsarbejdet.

Genanvendelse er ikke altid nemt

Men genanvendelse er ikke altid ligetil, bl.a. fordi der ofte er en masse tilsætningsstoffer i plastikken, som fx blødgører. Derfor er det ifølge Kristin Olofsson, der er direktør for innovation, bæredygtighed og CSR i Trioplast, også vigtigt, at industrien deltager i arbejdet, så standarderne bliver anvendelige i praksis. Svenske Trioplast, som er en af Europas førende producenter af plastikfilm af polyethylen, deltager selv aktivt i udformningen af fælleseuropæiske standarder:

- Det giver os en unik mulighed for at påvirke fremtidens markeds-, lov- og forbrugerkrav til bæredygtighed og sikre, at vi kommer på forkant, siger Kristin Olofsson, som opfordrer danske plastproducenter og andre interessenter i plastindustrien til at deltage i udviklingen af de nye standarder.

Vi kan genanvende meget mere

De kommende europæiske standarder skal sætte fælles rammer for plast og emballage og gøre genanvendelse lettere, så myndigheder, plastproducenter og affaldsbehandlere har ens retningslinjer på tværs af grænser. Udover genanvendelse er der også fokus på fx bionedbrydelig og biobaseret plast, længere holdbarhed for produkter, kemisk adskillelse af plast, affaldshåndtering og måling af mikroplast i fx vandmiljøet.

Alle temaer på Forkant