DS-håndbog 112.2:2023

Teknisk produktdokumentation – Maskintegning – Del 2: Almene tegneregler

Håndbog 112 del 2, Almene tegneregler, omfatter standarderne for almene tegneregler.

Teknisk kommunikation ved hjælp af tegninger intensiveres på internationalt plan, og standarder for teknisk produktdokumentation spiller en stadig større rolle for industrien, ikke mindst i forbindelse med outsourcing. ”Teknisk produktdokumentation – Maskintegning” er en serie af bøger i 3 dele, som indeholder standarderne for bl.a. dokumentation, terminologi, disposition af tegningsarket, almene tegneregler samt specifikke tegningsangivelser.

Bøgernes brede indhold gør, at de er egnede for både industrien, rådgivere og tekniske uddannelsessteder. Standarder for mål- og tolerancesætning er ikke med i bøgerne, men findes i DS-håndbog 114-serien, Geometriske produktspecifikationer (GPS).

Antal sider: 182
Udgivelsesdato: 2023-01-18
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 112.2:2023