DS-håndbog 116.3.3:2023

Systematisk risikovurdering – hvad er meningen?

Denne bog er relevant for alle, der har med maskiner at gøre fra vugge til grav, og henvender sig til designere og konstruktører af maskiner.

Bogen er også et godt værktøj for maskinens brugere og sikkerhedsrepræsentanterne i det daglige arbejde med vedligehold af maskinerne. Den nye maskinforordning kræver risikovurdering af maskiner, hvilket er en proces, der skal deles op i flere elementer. Processen starter ved den første idé og afsluttes med demontering og skrotning af maskinen. Systematisk risikovurdering – hvad er meningen? forsøger at skille begreberne ad og behandle dem ét ad gangen.

Bogen viser også, hvordan man ved at bruge en kombination af standarderne DS/EN 62061, DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN ISO 12100 kan klare opgaven med at risikovurdere sin maskine. Bogen er skrevet af elinstallatør Per Juul, som i mange år har deltaget i standardiseringsarbejdet og har skrevet flere bøger om maskinsikkerhed udgivet hos Dansk Standard. Per Juul er også ekspert i flere internationale arbejdsgrupper.

Antal sider: 139
Udgivelsesdato: 2023-10-17
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 116.3.3:2023