DS-håndbog 116.3.6:2021

Anvendelse af frekvensomformere med vejledning i lækstrømme og vagabonderende strømme – Hvad er meningen?

Formålet med denne håndbog er at give et overordnet indblik i problematikkerne ved kombinationen af trefasede motorer og frekvensomformere.

Produktionen af frekvensomformere er blevet så stor, at man må regne med, at ca. hver anden motor drives ved hjælp af en frekvensomformer eller andre omformertyper, der anvender switch-mode principper. Håndbogen præsenterer en del af de problemstillinger, der findes på området, og fortæller om de faldgruber, der helst skal undgås.

Håndbogen indeholder en del uddrag fra DS/CLC/TS 60034-25:2009, Roterende elektriske maskiner – Del 25: Vejledning til design af og ydeevne for vekselstrømsmotorer specielt konstrueret til at blive forsynet fra omformere. Bogen indeholder også en del heldige eksempler samt en del uheldige eksempler på, hvorledes man ikke skal gøre. Forudsætningen for at anvendelse af en frekvensomformer i kombination med en trefaset motor kan lykkes er, at man har kendskab til frekvensomformerens natur og ikke mindst, at man har et rimeligt godt kendskab til motorens natur og virkemåde. Derfor handler en stor del af håndbogen netop om den trefasede kortslutningsmotor.

Håndbogen er en revision af hæfte 42:2014, Anvendelse af frekvensomformere – Hvad er meningen?, men i denne udgave er der tilføjet kapitler omkring lækstrømme og vagaboderende strømme i installationer, da forfatterens erfaringer inden for disse områder har belyst behovet for en vejledning.

Antal sider: 134
Udgivelsesdato: 2021-03-18
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 116.3.6:2021