DS-håndbog 117:2023 Bind 1+2

Eldokumentation. Grafiske symboler til skemaer jf. DS/IEC 60617-DB

Denne håndbog indeholder udvalgte informationer om symbolerne i DS/IEC 60617-DB, Grafiske symboler til skemaer – Database pr. 1. januar 2023.

Bemærk at der i 2022 kun skete få ændringer i DS/IEC 60617-DB. Følgende felter er medtaget fra standarden: Navn, ID-nr., Gl. reference-nr., Status (ophævede symboler er taget med til referenceformål), alternative navne, engelsk navn, funktionsklasser, anvendelsesklasser og applikationsnoter. Bind 2 indeholder 3 annekser med hhv. applikationsnoter, sammenstilling mellem S-numre og det gamle nummersystem og et indeks. DS/IEC 60617-DB indeholder mere information under hver symbol, end der er plads til i denne håndbog. I databasen kan man bl.a. se bemærkninger og krydsreferencer mellem symbolerne.

Antal sider: 619
Udgivelsesdato: 2023-01-19
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 117:2023 Bind 1+2