DS-håndbog 121:2021

Legepladsredskaber – DS/EN 1176-serien

Denne håndbog indeholder standarderne fra DS/EN 1176-serien. Bind 1 indeholder den danske oversættelse, bind 2 indeholder den engelske version.

Denne 7. udgave adskiller sig fra 6. udgave ved at inkludere følgende 3 reviderede standarder: DS/EN 1176-2:2017+AC:2019 DS/EN 1176-5:2019 DS/EN 1176-7:2020. DS/EN 1176-1 angiver de generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for legepladsredskaber, og de efterfølgende syv dele, DS/EN 1176-2, -3, -4, -5, -6, -10, -11 angiver supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller, vipper, fuldstændigt lukkede legeredskaber og tredimensionelle klatrenet.

Hertil kommer del 7, der er en vejledning om installation, drift, vedligeholdelse og inspektion. Ved de generelle sikkerhedskrav i DS/EN 1176-1 forstås bl.a. krav til højder, afstande, vinkler og åbninger, der skal reducere de farer, der er forbundet med især fald samt fastklemning af hoved, krop, lemmer og tøj. Krav til fx materialer er også omfattet af denne standard. Bygningsreglement 2018 (BR18) siger om legepladsredskaber at de skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 1176-serien og DS/EN 1177. DS/EN 1177 er ikke inkluderet i denne bog, men kan købes seperat eller som del af standardpakken "Supplerende legepladsstandarder".

Standarderne i denne håndbog henvender sig hovedsagelig til fabrikanter af legepladsredskaber, prøvningsinstitutter, legepladsinspektører og til legepladsejere, eksempelvis kommuner, boligforeninger eller andre ejere af offentligt tilgængelige legepladser. De kan dog også anvendes af andre til at foretage en skønsmæssig vurdering af, om et redskab har mangler, der vil få alvorlig indflydelse på dets sikkerhed. DS/EN 1176-1 angiver de generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for legepladsredskaber, og de efterfølgende syv dele, DS/EN 1176-2, -3, -4, -5, -6, -10, -11 angiver supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller, vipper, fuldstændigt lukkede legeredskaber og tredimensionelle klatrenet. Hertil kommer del 7, der er en vejledning om installation, drift, vedligeholdelse og inspektion.

Ved de generelle sikkerhedskrav i DS/EN 1176-1 forstås bl.a. krav til højder, afstande, vinkler og åbninger, der skal reducere de farer, der er forbundet med især fald samt fastklemning af hoved, krop, lemmer og tøj. Krav til fx materialer er også omfattet af denne standard. Bygningsreglement 2018 (BR18) siger om legepladsredskaber at de skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 1176-serien og DS/EN 1177. DS/EN 1177 er ikke inkluderet i denne bog, men kan købes seperat eller som del af standardpakken "Supplerende legepladsstandarder".

Standarderne i denne håndbog henvender sig hovedsagelig til fabrikanter af legepladsredskaber, prøvningsinstitutter, legepladsinspektører og til legepladsejere, eksempelvis kommuner, boligforeninger eller andre ejere af offentligt tilgængelige legepladser. De kan dog også anvendes af andre til at foretage en skønsmæssig vurdering af, om et redskab har mangler, der vil få alvorlig indflydelse på dets sikkerhed.

Antal sider: 528
Udgivelsesdato: 2021-02-10
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 121:2021