DS-håndbog 134.2.2:2020

Betonprøvninger – Del 2.2: Hærdnet beton

Denne DS-håndbog indeholder standarder for prøvning af hærdnet beton inklusiv krav til prøvelegemer, styrkeprøvning, trykstyrke, bøjningstrækstyrke, spaltetrækstyrke, rumvægt, indtrængningsdybden for vand under tryk og fryse-tø modstand.

Antal sider: 342
Udgivelsesdato: 2020-06-01
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 134.2.2:2020