DS-håndbog 144.2:2022

Klassificering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede – Eksempelsamling

”Klassificering af eksplosionsfarlige områder” er bogen, der giver praktiske eksempler og for en række anlæg er der beregningseksempler for lakeringsindustrien og laboratorier, samt tabeller med sikkerhedstekniske data for brændbare væsker og gasser.

Med bogen i hånden kan du klassificere områder, hvor der kan optræde brændbare gasser eller dampe, blandet med luft under normale atmosfæriske betingelser.

Antal sider: 112
Udgivelsesdato: 2022-05-24
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 144.2:2022