DS-håndbog 158:2006

Risk-based Management Systems – Risikobaserede integrerede ledelsessystemer

Denne DS-håndbog henvender sig til virksomhedernes øverste ledelse og systemansvarlige.

Håndbogen er den første vejledning på dansk i anvendt risikostyring som ledelsesværktøj. Risikostyring af virksomheden beskrives her som den fremadrettede styring af de potentielle risici eller hindringer, der er for at realisere virksomhedens mål, d.v.s. som en del af virksomhedens strategiplanlægning.

I DS-håndbog 158 beskrives det hvorledes der både etableres sammenhængskraft fra strategi og mål igennem systemet til det udførende niveau og etableres sammenhængskraft imellem de enkelte delsystemer på tværs i organisationen. Det integrerede certificerede ledelsessystem gennemgås ud fra DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og SA 8000.

Antal sider: 116
Udgivelsesdato: 2006-09-27
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 158:2006