DS-håndbog 183:2023

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)

Denne standardsamling i to bind indeholder standarder oversat til dansk fra DS/HD 60364-serien. 2023-udgaven udgives 1. juli 2023.

Denne standardsamling i to bind indeholder standarder oversat til dansk fra DS/HD 60364-serien. Gældende fra 1. juli 2017 refereres der til disse standarder i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen). Alle standarder i de to bind er gældende pr. 1. juli 2023. Nærværende standardsamling vil kunne anvendes sammen med installationsbekendtgørelsen, da sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3 anses for opfyldt, såfremt installation udføres efter en gældende udgave af DS/HD 60364-serien, samt at installationsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.

Installationsbekendtgørelsen beskriver de nationale bestemmelser til udførelse og drift af elektriske installationer. I standardsamlingen findes også DS/HD 60364-8, del 1 og 2, som indeholder krav, der ikke udgør tekniske sikkerhedskrav, fx krav til installationers funktion. Sådanne krav kan ikke anvendes til at opfylde sikkerhedskravene i elsikkerhedsloven og installationsbekendtgørelsen og er ikke at opfatte som en del af denne lovgivning.

I installationsbekendtgørelsen bliver der refereret til en række DS/HD-standarder, der alle er oversat til dansk i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og udgivet under deres respektive betegnelser efterfulgt af ”(SIK)”, fx DS/HD 60364-1:2008+A11:2017 (SIK). I disse SIK-udgaver er eventuelle tillæg og/eller rettelsesblade indarbejdet. I denne 8. udgave er følgende standarder er medtaget i nye/opdaterede udgaver: • DS/HD 60364-4-42:2011+A1+A11+Ret.1:2023 (SIK) • DS/HD 60364-5-52:2011+A11+Ret.1+Till.1+Ret.2+A12:2022 (SIK) • DS/HD 60364-5-53:2022+AC:2022 (SIK) • DS/HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 (SIK).

Antal sider: 946
Udgivelsesdato: 2023-06-30
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
 DS-håndbog 183:2023