DS-håndbog 195:2019

Sikkerhed og vedligehold på legepladsen – sådan opdages og udbedres mangler på legepladsen

En korrekt vedligeholdelse af en legeplads er hele grundlaget for en sikker legeplads, og derfor bør man altid vedligeholde legeredskaber og udstyr i henhold til de relevante standarder.

Gennem ordentlig pleje, kan mangler opdages tidligt og korrigeres før inspektioner, og nogle ulykker kan forhindres ved at minimere de farer, som børn ikke selv har mulighed for at vurdere. Denne praktiske vejledning giver dig et overblik over vedligeholdelse af legepladser ved hjælp af billeder og udbedringsforslag. Du vil i bogen finde:

  • Mere end 140 billedeksempler med uddybende forklaringer
  • Tjeklister til legepladsredskaber
  • Oversigt over risikosteder
  • Eksempel på skema til visuel kontrol og vedligeholdelse
  • Oversigt over sikkerhedsmål iht. DS/EN 1176:2107

Bogen behandler også emner som:

  • Ansvar, vedligehold og inspektion
  • Legepladsens bestanddele – bl.a. hegn, beplantning, legesand og faldbeskyttelse
  • Træ til legepladsredskaber og træbeskyttelse
  • Små jerndele og materialetræthed Bogen er relevant for fx kommuner, arkitekter, skoler, institutioner, boligselskaber, fabrikanter, forældre med flere.

Antal sider: 152
Udgivelsesdato: 2019-08-15
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 195:2019