DS-håndbog 196:2021

Sådan implementeres et arbejdsmiljøledelsessystem efter DS/ISO 45001:2018 – og historien bag udviklingen af standarden

Hoveddelen af denne bog er en introduktion til, hvordan et arbejdsmiljøledelsessystem kan implementeres efter DS/ISO 45001:2018.

Om hensigten med bogen siger forfatteren: "Jeg vil gerne understrege, at arbejdsmiljøledelse ikke er raketvidenskab. Alt for ofte ser jeg systemer, hvor alt overdrives, især risikovurderingerne, i et forsøg på at nå omkring det hele. Man skal ikke gøre tingene sværere, end de er! Der er derimod behov for at identificere faren, vurdere risikoniveauet og derefter reducere det mest muligt." Derfor vejledes der i, hvordan man bedst drager nytte af et ledelsessystem og sikrer, at systemet bidrager til organisationens fremdrift og levering af det tilsigtede resultat.

Indholdet er ikke skrevet som en hjælp til at opnå certificering, men hvis bogens forslag følges, bør certificering ikke volde problemer. Bogens del 2 er en spændende introduktion til, hvordan standarder udvikles, hvor forfatteren forklarer, hvorfor standarder ikke altid er perfekte, og hvorfor de til tider implementeres forskelligt fra land til land og endog fra organisation til organisation.

Antal sider: 124
Udgivelsesdato: 2021-12-13
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 196:2021