DS-håndbog 198:2019

Introduktion til parkour. Historien og træningen. Designet og sikkerheden. Standarden DS/EN 16899.

Denne håndbog henvender sig til alle som måtte ønske en kortfattet introduktion til disciplinen parkour.

Der fokuseres både på hvordan man arbejder målrettet med disciplinen og den pædagogiske dimension, men især hvad der relaterer sig til design af og omgang med redskaber og faciliteter.

Håndbogen forklarer nogle af de vigtigste tekniske forhold omkring standarden for parkourudstyr DS/EN 16899:2016, Sports- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder og forklarer rationalet bag disse forhold, og hvordan de relaterer sig til at skabe konstruktive og sikre forhold for en fortsat udvikling og udbredelse af disciplinen parkour. Parkour er formentlig den mest hastigt voksende bevægelsesdisciplin i moderne tid.

For at forstå denne eksplosive udvikling, og hvordan det især har påvirket det danske idrætsbillede, kastes der et blik tilbage, og du indføres kort i det grundlag og de værdier som disciplinen udspringer af.

Antal sider: 90
Udgivelsesdato: 2019-08-31
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 198:2019