DS-håndbog 202:2022

Sikkerhedsbelysning i danske byggerier – et overblik over kravene til og omfanget af sikkerhedsbelysning

Sikkerhedsbelysning har til formål at skabe tryghed for de personer, der anvender byggerier, hvori mange mennesker er forsamlede.

Denne vejledning giver et samlet overblik over kravene til og omfanget af sikkerhedsbelysning i danske byggerier og omfatter alle tre områder, der hører under sikkerhedsbelysning: Flugtvejsbelysning, panikbelysning og belysning af højrisikozoner. Det vil systematisk blive gennemgået på hvilket grundlag, projektering af sikkerhedsbelysning skal foretages. Det vil herunder blive beskrevet hvilke myndigheder, der fastlægger kravene i det enkelte byggeri. Vejledningen angiver de lovmæssige krav til placering af de armaturer, der indgår i sikkerhedsbelysningen, og de installationsmæssige krav – afhængig af hvilken løsningsmetode, der er valgt. Sikkerhedsbelysning er en af de brandtekniske installationer, hvor der stilles særlige krav til kontrol forud for byggeriets ibrugtagning. Der er ligeledes krav til dokumentation, vedligehold og kontrol af det samlede sikkerhedsbelysningsanlæg, som derfor også er behandlet i vejledningen. Vejledningen henvender sig til de projekterende af sikkerhedsbelysning, de udførende el-installatører, bygningsejere samt de virksomheder, der drifter og vedligeholder sikkerhedsbelysningsanlæggene. Vejledningen er skrevet af Anders Kvistborg og Peter Bech udpeget af Brancheforeningen af Producenter og Leverandører af Sikkerhedsbelysning og Per Reinholdt, Dansk Center for Lys.

Antal sider: 71
Udgivelsesdato: 2022-04-08
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-håndbog 202:2022