DS-hæfte 19:2013

Byggevarer skal CE-mærkes

”Byggevarer skal CE-mærkes” fortæller i et letforståeligt og informativt sprog hvad man skal være opmærksom på, når det gælder CE-mærkning af byggevarer.

Byggevarer omfatter alt fra cement og mursten til køkkenvaske og skorstene. Byggevaredirektivet (CPD) som vi kender det blev den 1. juli 2013 erstattet af Byggevareforordningen (CPR). I forbindelse med overgangen udkommer dette DS-hæfte 19 i en revideret udgave for at informere om de nye tiltag, der er i Byggevareforordningen. Dette hæfte har til formål at formidle de væsentligste ændringer for forskellige brugergrupper på en overskuelig måde. Der er derfor udarbejdet særskilte afsnit for hver brugergruppe, således at hæftet kan anvendes som opslagsværk og tjekliste og derved hjælpe virksomheder med at imødekomme kravene i Byggevareforordningen.

Antal sider: 54
Udgivelsesdato: 2013-08-15
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-hæfte 19:2013