DS-hæfte 55:2019

Vejledning til indkøb af bad- og toilethjælpemidler – forstå kravene i DS/ISO 17966

Vejledning til indkøb af bad- og toilethjælpemidler – forstå kravene i DS/ISO 17966. Til kommuner, arkitekter og andre, der indretter badeværelser til personer med funktionsnedsættelse.

Dette hæfte er et nyttigt værktøj for fx offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler. Det giver et overblik over de områder af DS/ISO 17966:2016, Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder man som indkøber skal være opmærksom på, når man specificerer sine krav i fx et udbud.

Samtidig gør hæftet det lettere at sammenligne de forskellige leverandører af hjælpemidler. Hæftet kan også bruges af terapeuter, montører og fabrikanter, der gerne vil vide mere om den information, de skal videregive til brugerne af et produkt.

Antal sider: 50
Udgivelsesdato: 2019-08-29
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-hæfte 55:2019