DS-hæfte 59:2021

Handskevejledning – en medicinsk handske ikke bare en handske

Denne handskevejledning er udgivet af Dansk Standard for at give udbuds- og indkøbskonsulenter i staten, regioner og kommuner vedledning i, hvad de skal rette opmærksomheden imod, når et udbud eller en ny indkøbsstrategi for medicinske handsker skal udformes.

Handskevejledningen er dels baseret på Dansk Standards oversættelse og fortolkning af EN 455-serien af standardarder for medicinske handsker og dels DS egen oversættelse af den europæiske tekniske rapport DS/CEN/TR 16953:2017, Medicinske engangshandsker – Vejledning om udvælgelse. Denne handskevejledning er tilpasset den nye europæiske lovgivning for medicinsk udstyr, MDR-forordningen, som trådte i kraft den 26. maj 2021.

Antal sider: 56
Udgivelsesdato: 2021-11-26
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS-hæfte 59:2021