DS/INF 168:2023

Supplerende vejledning for præfabrikerede armerede elementer af letbeton

Eurocodes systemet giver ikke mulighed for at designe letbetonkonstruktioner af armeret letbeton med lette tilslag og åben struktur.

Derfor er der i DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur tilføjet et anneks A om beregning. Dette anneks er opbygget på baggrund af konceptet i EN 1992-1-1. Der er ligeledes udarbejdet et nationalt anneks (DK NA) til EN 1520, som i lighed med de nationale annekser til eurocodes gør standarden operationel i det danske byggeri med hensyn til det danske sikkerhedsniveau og tilhørende laster.

Derudover er der udarbejdet denne vejledning, DS/INF 168, som indeholder vejledningsstof, der vil være med til at lette den daglige projektering og udførelse.

Antal sider: 55
Udgivelsesdato: 2020-09-27
Type: Håndbog

Køb håndbog i webshop
DS/INF 168:2023