Standardpakke - NIS2

Standardpakke - NIS2

Denne standardpakke indeholder standarder, som er relevante i forhold til at imødegå krav til kritisk infrastruktur som følge af NIS2 (Net- og informationssikkerhedsdirektivet).

Udover kravstandarden DS/EN ISO/IEC 27001, som specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) inden for organisationens rammer og vilkår, indeholder denne pakke også følgende standarder: - DS/EN ISO/IEC 27002; en implementeringsvejledning til foranstaltninger for informationssikkerhed - DS/ISO/IEC 27005, en vejledning til styring af informationssikkerhedsrisici - DS/ISO/IEC 27035-serien, Styring af informationssikkerhedshændelser - DS/ISO/IEC 27036-serien, Cybersikkerhed i Leverandørrelationer. Standarderne 27001, 27002 og 27005 findes også i vores ”Standardpakke Cyber- og informationssikkerhed”, som du kan læse mere om her.

Af de indeholdte standarder er 27001, 27002 og 27005 inkluderet i dansk-engelsk udgave. Ved køb af pakken opnås 25 % rabat på de indeholdte standarder ift. løssalgspriser.

Antal sider: 562
Udgivelsesdato: 2023-09-26
Type: Standardpakke

Køb standardpakken i webshop
Standardpakke - NIS2