Er standarder omfattet af ophavsretsloven?

Standarder er omfattet af ophavsretsloven.

Standarder er omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at andre ikke  kan råde over eller fremstille eksemplarer af standarder, dele af standarder og arbejdsdokumenter uden Dansk Standards godkendelse. Det gælder også for virksomheder, organisationer eller personer, der er medlem af et eller flere standardiseringsudvalg. Udvalgsmedlemmer kan således ikke kvit og frit udnytte arbejdsdokumenterne eller den færdige standard, fx ved at kopiere og uddele den til andre.

Efter gældende dansk ret tilhører ophavsretten normalt den, der frembringer standarden, eller den, der har fået overdraget ophavsretten. Men når standarder udarbejdes på regionalt, europæisk eller internationalt niveau, forbeholder den relevante standardiseringsorganisation sig imidlertid samtlige rettigheder, herunder ophavsretten, til den videre udnyttelse af arbejdsdokumenter eller standarder. Det betyder i praksis, at de udvalgsmedlemmer, der deltager i at skrive standarderne, fraskriver sig ophavsrettighederne, som i sidste ende tilfalder de nationale standardiseringsorganisationer – som fx Dansk Standard.

Hvad er konsekvensen af brud på ophavsretsloven?

Hvis en standard, dele af en standard eller arbejdsdokumenter gengives i strid med Dansk Standards ophavsrettighed, skal der betales vederlag og erstatning til Dansk Standard. Der kan også blive tale om idømmelse af bøde for krænkelsen.

Du har mulighed for at få tilladelse hos Dansk Standard til at kopiere hele eller dele af standarden/publikationen. Læs mere her: 

https://www.ds.dk/da/kundeservice/salg/gengivelse-fra-publikation/

Kontakt

SALG
SALG Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 16.00. Fredag 8.30 15.00
Salg og Kundeservice
E: dssalg@ds.dk
T: 39 96 61 31