Informationscentret

WTO Enquiry Point

Dansk Standard varetager funktionen som nationalt WTO Enquiry Point. Det kan vi fx gøre ved at henvise til den rette myndighed eller vejlede dig om relevante standarder og grundlæggende lovstof.

Som et led i WTO-aftalen (World Trade Organization) påhviler det de lande, som har underskrevet aftalen, at anmelde (notificere) nationale tekniske forskrifter, som kan skabe unødige tekniske hindringer for den internationale samhandel. 

Det betyder, at hver gang en dansk myndighed (fx Miljøstyrelsen) udarbejder en forskrift, der kan virke som en teknisk handelshindring, er myndigheden forpligtet til at meddele dette via en notifikation. Denne fremsendes til alle lande, der er med i WTO-aftalen, hvorefter det påhviler det enkelte lands myndighed at offentliggøre meddelelsen. WTO-notificering foretages af mere end 120 lande. 

I EU eksisterer en lignende procedure baseret på EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure. Her deltager både EU- og EFTA-lande. 

Skal du som dansk producent eksportere til andre lande, formidler vi gerne kontakten videre til andre landes WTO Enquiry Points.

Oversigt over nationale forskrifter der kan skabe hindringer for den internationale samhandel:

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140