ATEX diplomkursus

Oversigt

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX Diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer. Der gennemføres en eksamen ved afslutningen af kurset, og der udstedes et diplom ved beståelse. 

På kurset arbejdes på et overbliksgivende niveau med ATEX-standarder, -direktiver (2014/34 og 1999/92) samt national lovgivning på området, hvori der inddrages eksempler fra hverdagen. Mere end 180 kursister fra det danske erhvervsliv har på nuværende tidspunkt deltaget i og bestået den afsluttende prøve.

Kurset giver dig

 • Grundlæggende eksplosionsteori
 • Overblik over regler og standarder indenfor eksplosionsfarlige områder
 • Vejledning i arbejdet med design, installation og vedligehold af udstyr og anlæg i eksplosionsfarlige områder
 • Der introduceres en lang række begreber og værktøjer ifm. beskyttelsesprincipper, zoneklassificering og anlægsdesign i eksplosionsfarlige områder

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget med eksplosionsfarlige områder på alle niveauer, herunder planlægning og udførelse af installation, drift og vedligehold af mekaniske og elektriske produkter. Dette kan f.eks. være el-installatører, maskinfabrikanter og maskinmestre.

Underviser

Per Kragh er underviser i ATEX grundbegreber, direktiver og installationer.
Per har en lang erfaring med undervisning og konsulentarbejde indenfor ATEX direktiverne og elektriske installationer.
www.techcare.dk

Steen Christensen fra Teknologisk Institut underviser på kurset i bl.a. de typiske elektriske og mekaniske  ATEX beskyttelsesprincipper, som gælder for det materiel/udstyr, der installeres i Ex-områderne. Steen giver også indsigt i ATEX direktivets krav certificeringskrav. Steen har mere end 20 års erfaring med b.la. ATEX certificering og rådgivningsopgaver indenfor områder, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære. Teknologisk Institut er bemyndiget organ (ExNB), og kan således gennemføre test og certificere div. materiel for anvendelse i Ex-områder.

Tomm Giiff er direktør i virksomheden TNG Engineering ApS og løser konsulentopgaver indenfor ATEX-direktiverne, brand samt elektriske installationer og specielt ATEX-APV samt zoneklassifikation af eksplosionsfarlige områder.
Tomm underviser på ATEX-diplomkurset i klassificering af eksplosionsfarlige områder, brand, eksplosionsteori og ATEX-brugerdirektiv 1999/92/EF.

Kurset er etableret på baggrund af et samarbejde i Dansk Standards standardiseringsudvalg om S-531 om eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne. 

www.t-n-g.dk

Time

Program dag 1

 • 08:45 Morgenmad
 • 09:00 Grundlæggende eksplosionsteori inkl. temperaturklasser
 • 09:50 Pause
 • 10:00 Grundlæggende eksplosionsteori inkl. temperaturklasser
 • 10:50 Pause
 • 11:00 Introduktion til ATEX direktiverne 2014/34/EU & 1999/92/EF
 • 11:50 Frokost
 • 12:30 Introduktion til ATEX direktiverne 2014/34/EU & 1999/92/EF
 • 13:20 Pause
 • 13:30 Introduktion til relevante installations-standarder
 • 14:20 Pause
 • 14:30 Introduktion til relevante installations-standarder
 • 15:20 Pause
 • 15:30 ATEX og myndighederne
 • 16:20 Pause
 • 16:30 ATEX og myndighederne
 • 17:20 Tak for i dag - vi ses i morgen
Time

Program dag 2

 • 08:45 Morgenmad
 • 09:00 Relevante produktstandarder og beskyttelsesprincipper
 • 09:50 Pause
 • 10:00 Relevante produktstandarder og beskyttelsesprincipper
 • 10:50 Pause
 • 11:00 Områdeklassificering
 • 11:50 Frokost
 • 12:30 Områdeklassificering
 • 13:20 Pause
 • 13:30 Områdeklassificering
 • 14:20 Pause
 • 14:30 Risikovurdering og godkendelsesprocedurer for materiel efter 2014/34/EU samt introduktion til reparation og modifikation efter EN 60079-19
 • 15:20 Pause
 • 15:30 Risikovurdering og godkendelsesprocedurer for materiel efter 2014/34/EU samt introduktion til reparation og modifikation efter EN 60079-19
 • 16:20 Pause
 • 16:30 Eksamen
 • 17:20 Tak for denne gang og på gensyn

Praktiske oplysninger om kurser