ATEX diplomkursus

Oversigt

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX Diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer. Der gennemføres en eksamen ved afslutningen af kurset og der udstedes et diplom ved beståelse. 

På kurset arbejdes på et overbliksgivende niveau med ATEX-standarder, -direktiver (2014/34 og 1999/92) samt national lovgivning på området, hvori der inddrages eksempler fra hverdagen. Mere end 180 kursister fra det danske erhvervsliv har på nuværende tidspunkt deltaget i og bestået den afsluttende prøve.

Kurset giver dig

 • Grundlæggende eksplosionsteori
 • Overblik over regler og standarder indenfor eksplosionsfarlige områder
 • Vejledning i arbejdet med design, installation og vedligehold af udstyr og anlæg i eksplosionsfarlige områder
 • Der introduceres en lang række begreber og værktøjer ifm. beskyttelsesprincipper, zoneklassificering, anlægsdesign i eksplosionsfarlige områder

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget med eksplosionsfarlige områder på alle niveauer, herunder planlægning og udførelse af installation, drift og vedligehold af mekaniske og elektriske produkter. Dette kan f.eks. være el-installatører, maskinfabrikanter og maskinmestre.

Underviser

Søren Storm, konsulent i Dansk Standard, har 8 års erfaring med CE-mærkning af maskiner og procesanlæg. Søren er ingeniør og har før rådgivet i danske virksomheder, blandt andet DISA, Rambøll, Novo Nordisk, Storebæltsforbindelsen og Amager Ressource Center. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Søren på sst@ds.dk.

Program dag 1

 • 08:45 Morgenmad
 • 09:00 Grundlæggende eksplosionsteori inkl. Temperaturklasser
 • 09:50 Pause
 • 10:00 Grundlæggende eksplosionsteori inkl. Temperaturklasser
 • 10:50 Pause
 • 11:00 Introduktion til ATEX direktiverne 2014/34/EU & 1999/92/EF
 • 11:50 Frokost
 • 12:30 Introduktion til ATEX direktiverne 2014/34/EU & 1999/92/EF
 • 13:20 Pause
 • 13:30 Introduktion til relevante installations-standarder
 • 14:20 Pause
 • 14:30 Introduktion til relevante installations-standarder
 • 15:20 Pause
 • 15:30 ATEX og myndighederne
 • 16:20 Pause
 • 16:30 ATEX og myndighederne
 • 17:20 Tak for i dag vi ses i morgen

Program dag 2

 • 08:45 Morgenmad
 • 09:00 Relevante produktstandarder og beskyttelsesprincipper
 • 09:50 Pause
 • 10:00 Relevante produktstandarder og beskyttelsesprincipper
 • 10:50 Pause
 • 11:00 Områdeklassificering
 • 11:50 Frokost
 • 12:30 Områdeklassificering
 • 13:20 Pause
 • 13:30 Områdeklassificering
 • 14:20 Pause
 • 14:30 Risikovurdering og godkendelsesprocedurer for materiel efter 2014/34/EU samt introduktion til reparation og modifikation efter EN 60079-19
 • 15:20 Pause
 • 15:30 Risikovurdering og godkendelsesprocedurer for materiel efter 2014/34/EU samt introduktion til reparation og modifikation efter EN 60079-19
 • 16:20 Pause
 • 16:30 Eksamen
 • 17:20 Tak for denne gang og på gensyn

Praktiske oplysninger om kurser

Her kan du læse læse mere om praktiske oplysninger som fx betaling, kørselsvejledning og rabatter.