Photo by Maarten van den Heuvel on Unsplash

Risikoledelse - med udgangspunkt i DS/ISO 31000

På dette kursus lærer du om ISO 31000:2018 Risikoledelsesvejledning og dens anbefaling til etablering af et risikoledelsessystem samt selve risikovurderingsprocessen.

Oversigt

På dette kursus lærer du om ISO 31000:2018 Risikoledelsesvejledning og dens anbefaling til etablering af et risikoledelsessystem samt selve risikovurderingsprocessen.

Risikoledelse bliver i dag hyppigt omtalt som et naturligt krav til enhver offentlig eller privat virksomhed. Best-practises som Management of Risk (M_o_R) og standarder som ISO 9001 Kvalitetsledelse, 14001 Miljøledelse og 45001 Arbejdsmiljøledelse stiller krav, om at virksomheden aktivt skal forholde sig til de risici og muligheder, der kan påvirke alt fra den daglige drift og opfyldelse af forpligtelser til opnåelse af overordnede mål. For rigtig mange er det dog forsat en rimelig ny eller ukendt disciplin.

Kurset giver dig

 • Overblik over risikoledelse
 • Vejledning i etablering af et risikoledelsessystem
 • Processerne som knytter sig til afdækning af trusler
 • Vurdering og håndtering af risici
 • Indsigt i nogle teknikker til analyse og vurdering af risici
 • Inspiration til løbende overvågning og evaluering af risikobilledet

På kurset udleveres standarden ISO 31000 Risikoledelse – Vejledning på dansk og engelsk i trykt form.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, som har ansvaret for eller deltager i styring eller etablering af virksomhedens risikoledelsessystem samt risikovurdering og som søger mere viden samt inspiration til nogle af de mange risikovurderingsmetoder, der findes.

Undervisere

Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard, har over 10 års erfaring med implementering og at skabe udbytte af ledelsessystemer i danske virksomheder fx ISO 9001 Kvalitetsledelse og ISO/IEC 27001 Informationssikkerhed og ISO 13485/14971 Medicinsk udstyr. Niels arbejder derudover med procesforbedringer og er LEAN MANAGER certificeret. Niels har bl.a. hjulpet Rigspolitiet, Lægemiddelstyrelsen, Århus Universitet, Alcon (eye care), Sundhedsdatastyrelsen, Auditdata og Danmarks Domstole. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Niels Madelung på nm@ds.dk .

Program

 • 08.30 Morgenmad
 • 09.00 Velkomst og præsentation
 • 09.20 ISO High Level Structure for ledelsesstandarder
 • 09.40 Risikoledelse irt. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO/IEC 27000
 • 10.15 ISO 31000:2018 risikoledelsesrammen og ISO 31000:2018 risikovurderingsprocessen
 • 12.30 Frokost
 • 13.15 ISO 31000:2018 risikovurderingsprocessen, forsat
 • 14.00 Introduktion og brug af tre risikovurderingsteknikker fra ISO 31010
 • 15.45 Opsamling

Tilfredshedsgrad og udtalelser 

Deltagere på vores 'Risikoledelse' kurser har udtrykt en gns. tilfredshedsgrad på 4.33.

 • Britta Dibbern siger: Kombination af oplæg og gruppearbejde. Dejligt med diskussion i plænum.