Ny solcellevejledning vil øge kvalitet og gennemsigtighed til gavn for installatører og forbrugere

28. januar 2013

Ny solcellevejledning vil øge kvalitet og gennemsigtighed til gavn for installatører og forbrugere

Nu er der godt nyt til de danske husejere, der overvejer at montere solceller på taget. Fremover vil montører og installatører med en ny solcellevejledning i hånden kunne løfte deres rådgivning, øge kvaliteten og gøre det nemmere for forbrugere at orientere sig på solcellemarkedet.

Boomet i antallet af solcelleanlæg på danske husejeres tage de senere år har resulteret i de første eksempler på monteringsfejl, og kvaliteten har været varierende. For at løfte kvaliteten på markedet har Dansk Standard siden sommeren 2012 samarbejdet med solcellebranchen og andre centrale aktører om at udarbejde en vejledning for solcelleanlæg.

- Vi vil gerne bidrage til grøn vækst, som både gavner det samlede danske samfund, erhvervslivet og de private danske forbrugere. Derfor blev vi også glade for, at branchen selv kom til os og efterspurgte nogle overordnede retningslinjer på solcelleområdet for at løfte kvalitetskravene og sikre et mere gennemskueligt marked for forbrugeren, fortæller Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Den nye vejledning udkommer 28. januar 2013 og favner hele området for solcellemontering lige fra den indledende dialog med forbrugerne til færdigmelding af anlæg og service. Der er således lagt stor vægt på korrekt vejledning og rådgivning af forbrugeren i forhold til forsvarlig placering og montering, reel effekt og økonomiske beregninger, myndighedskrav, sikkerhed, garanti, forsikring og ansvar.

Vejledningen skal ses som en paraply, der skaber overblik ved at samle best practise på området og dermed give montører og installatører nogle overordnede retningslinjer. Vejledningen er udarbejdet i tæt dialog med de øvrige aktører, som i dag udarbejder konkrete anvisninger på solcelleområdet.

- Med den vækst, der har været på solcelleområdet de sidste to år, frygter jeg, at vi kan komme til at se mange sager med skader efter fejlmonterede solcelleanlæg, især pga. fugt i tagkonstruktionen. Samtidigt har det stort set været umuligt for forbrugere at sammenligne forskellige tilbud på solcelleanlæg i forhold til kvalitet og ydelse. Der har derfor længe været et behov for at løfte kvaliteten i forhold til rådgivningen og tilbudsgivningen på området. Den nye vejledning er et redskab, der er med til at sikre kvaliteten af såvel rådgivningen, de leverede anlæg og monteringen af dem, fortæller Rune Schmidt fra Energitjenesten, der dagligt rådgiver forbrugere på området.

Vejledningen kan hentes gratis her.

Vejledningen er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Standard bestående af Dansk Solcelleforening, Viridis Solar, Energitjenesten, BOTJEK, EWS, Danfoss Solar Inverters A/S, Beredskabsstyrelsen og Gaia Solar. Efterfølgende har vejledningen været i høring hos en række parter med relation til solcellemarkedet, bl.a. Energistyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Energinet.dk, Dansk Energi, Forsikring og Pension, Kommunernes Landsforening, DI Byg og relevante brancheforeninger og organisationer inden for byggeri, energi mv.

Yderligere oplysninger fås hos Lisa Olufson, pressekonsulent i Dansk Standard, på tlf. 27 12 93 69.

Kontakt