Dansk Standard sælger certificeringsforretning

11. oktober 2013

Dansk Standard sælger certificeringsforretning

Dansk Standard overdrager hovedparten af sine aktiviteter i DS Certificering til Det Norske Veritas, DNV. Salget skal være med til at styrke Dansk Standards øvrige forretning og samtidigt sikre, at DS Certificering har bedre muligheder for at imødegå den stigende internationale konkurrence og udbygge sin markedsposition.

- Salget vil øge både Dansk Standards og DS Certificerings vækstmuligheder bedst muligt. DS Certificering er presset af øget international konkurrence i markedet, og der er derfor på kort sigt brug for strategiske investeringer til udvikling af kompetencer, produkter og vækst. Og her har vi vurderet, at den bedste mulighed var en overdragelse. Samtidigt fik vi et fordelagtigt tilbud om opkøb fra DNV, som led i deres positionering på det danske marked, fortæller Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

For DS Certificering betyder opkøbet, at de vil indgå i en større international sammenhæng med mere volumen – og dermed opnå bedre muligheder for at udvikle forretningen samt de enkelte medarbejderes kompetencer.

For Dansk Standard giver salget ligeledes mulighed for øget vækst og udvikling i kerneforretningen.

- Vi vil fortsætte med fokus på udvikling af vores standardiserings- og rådgivningsforretning og sikre, at vores interessenter får mest mulig værdi af standarder og standardisering. Vores mål er at skabe vækst og kvalitet for såvel erhvervsliv som det danske samfund bl.a. ved at sikre, at fortsat flere danske virksomheder, myndigheder, institutioner og andre væsentlige aktører deltager i udviklingen af internationale standarder og får indflydelse på deres endelige udformning, siger Anne Hasløv Stæhr.

Dansk Standard er Danmarks officielle standardiseringsorganisation, der sælger standarder, rådgiver om standarder og faciliterer netværk på tværs af organisations- og landegrænser, og giver danske interessenter nyeste viden om og mulighed for at få indflydelse på morgendagens internationale standarder.

Internationale standarder fastlægger krav eller retningslinjer for produkter, service og processer og sikrer, at man på tværs af institutioner, lande og regioner er enige om fx sikkerheds- og kvalitetskrav. Standarder har dermed betydning ikke kun for virksomheder, men også for myndigheder og borgere, og er bl.a. med til at øge kvalitet, produktivitet, international handel og konkurrence.

Dansk Standard tilbyder fortsat kurser og rådgivning om standarder, ledelsessystemer og certificeringer. Der er alene tale om salg af certificeringsdelen, dvs. udstedelse af certifikater til virksomheder eller produkter. ETA Danmark, der udsteder danske og europæiske godkendelser for byggeprodukter frasælges ikke, men fortsætter som en del af Dansk Standard.

Kontakt