Standard om belysning i arbejdsrum er nu i høring

17. oktober 2013

Standard om belysning i arbejdsrum er nu i høring

Forslaget til revisionen af den danske standard DS 700:2005, 6. udgave: Kunstig belysning i arbejdslokaler, er nu til høring.

Forslaget til revisionen af den danske standard DS 700:2005, 6. udgave: Kunstig belysning i arbejdslokaler, er nu offentliggjort til høring frem til 4. december 2013. Standarden indgår i Bygningsreglement, BR 10. Det er muligt at kommentere forslaget til standarden på Dansk Standards høringsportal.

- Formålet med revisionen er at opdatere standarden i forhold til den tekniske udvikling, herunder at sikre energieffektivitet, nye erfaringer og europæiske standarder på området, fortæller Peter Langkilde, senior standardiseringskonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for udvalget, DS/S-061: Lys og belysning.

I revisionsforslaget er der bl.a. foretaget følgende væsentlige tekniske ændringer:

  • Der er taget højde for vigtigheden af dagslys: Belysningskravene gælder, uanset om der anvendes kunstig belysning, dagslys eller en kombination heraf.
  • Listen over rumtyper og arbejdsopgaver er opdateret.
  • For nogle rumtyper og arbejdsopgaver er krav til belysningsstyrke på arbejdsfelt ændret.
  • Der er fastsat luminansværdier for armaturer, der anvendes ved computerskærme.
  • Definition af vedligeholdelsesfaktoren er ændret.
  • Værdier for UGR-blændingsgrænser er opdateret og stemmer overens med de værdier, der anvendes i DS/EN 12464-1:2011.

Forslaget DSF/DS 700:2013 Rev. Kunstig belysning i arbejdslokaler er udarbejdet i en projektgruppe nedsat under standardiseringsudvalget DS/S-061 Lys og belysning i samarbejde med Dansk Center for Lys, Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer, Rådgivende Ingeniører ÅF-Hansen og Henneberg, Rambøll Danmark A/S og Statens Byggeforsknings Institut på mandat fra Energistyrelsen. 

Det er muligt at læse og kommentere på forslaget her.

Forslaget kan også rekvireres via Dansk Standards Webshop.