Standarder hjælper nyudviklet velfærdsteknologi på vej

03. oktober 2013

Standarder hjælper nyudviklet velfærdsteknologi på vej

Teknologi, der ikke tidligere har været anvendt i sundhedsmæssige sammenhænge, bliver i stigende grad tænkt ind, når universiteter, virksomheder og sundhedssektor skaber ny velfærdsteknologi.

Men desværre støder mange af de teknologiske nyskabelser på store udfordringer vedrørende regler, herunder regulativer og standarder inden for sundhedssektoren. Det kan betyde en lang og dyr vej til markedet og desværre betyder det også, at noget af den nye teknologi aldrig når at komme på markedet. Derfor er Dansk Standard gået sammen med det velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt Patient@home for at sikre, at standarder bliver tænkt ind helt fra starten, når nye velfærdsteknologier bliver til.

- Der sker et teknologiskred i øjeblikket med fx smartphonen. Alle er med, og accepten af personlig teknologi er bred. Det åbner nye muligheder for at skabe nye velfærdsteknologiske løsninger. Men desværre har de, der har forstand på teknologien, sjældent forstand på standarderne og andre aspekter af regulativerne, som man bør tage højde for, hvis ens nyskabelse en dag skal finde vej til markedet, fortæller projektleder Conny Heidtmann fra Patient@home. Hun understreger, at bare det at lave en pilottest, som overholder gældende regler, kan være en stor udfordring.

Men det skal et nyt samarbejde mellem Dansk Standard og Patient@home gøre noget ved. Projektet skal sikre, at forskere og virksomheder får effektiv og anvendelig viden om standarder i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter.

- Rigtig mange nyskabelser kommer aldrig nogen til gode, fordi de bliver lagt på hylden, allerede inden de bliver til noget. Ofte fordi man har glemt at tage højde for fx de gældende standarder, der er en nem og enkel måde at leve op til markeds- eller lovkrav.  Det er altså alfa og omega, at produktudviklere kender de standarder, der findes på området, siger Gert Steffensen, rådgivningsdirektør i Dansk Standard.

- Skal viden omsættes til vækst, kræver det, at nyskabelsen kan kommercialiseres. Og så er det helt essentielt, at nyskabelsen lever op til standarderne på området. Ellers kan den aldrig blive til forretning.

Dansk Standard sikrer endvidere, at der anvendes internationale standarder, så den nyudviklede teknologi samtidig målrettes det globale marked.

Læs også artiklen "Ingen produktudvikling uden standarder".