Ingen produktudvikling uden standarder

03. oktober 2013

Ingen produktudvikling uden standarder

Når universiteter, virksomheder og sundhedssektoren skaber ny velfærdsteknologi, støder mange af de teknologiske nyskabelser på store udfordringer, fordi standarder ikke er tænkt ind fra starten. Dette kan blandt andre lektor Anders Sørensen fra Robotlaboratoriet på Syddansk Universitet tale med om.

- Der findes utrolig mange simple teknologiske løsninger, der kan komme folk til gode i sundhedssektoren. Problemet er, at der er et kæmpe fortolkningsproblem vedrørende gældende standarder på området. Som forsker med baggrund udenfor de medicinske områder kender man ikke til standarderne og ved ikke nødvendigvis, hvilke standarder der gælder hvornår. Er der tale om medicinsk udstyr, et hjælpemiddel til træning eller noget andet? Og sikrer man ikke, at produktet lever op til de rigtige standarder, kan det ikke bruges i praksis, og det sker desværre rigtigt tit, fortæller lektor Anders Sørensen fra Robotlaboratoriet.

Et af de produkter, han har været med til at udvikle, og hvor kendskab til standarder har spillet en afgørende rolle, er en sensor til lungetræning, der forbedrer astmatræning for børn. 

- Når børn skal træne deres lunger, er der stor risiko for, at de gør det forkert eller glemmer at gøre det.  Robotlaboratoriet på Syddansk Universitet har opfundet en løsning på begge problemer, nemlig et simpelt træningsredskab, der er både billigt og effektivt. Helt enkelt er der tale om et plastikstykke - en såkaldt PEP-fløjte - som man puster ind i, der giver modstand. Det kan fx bruges af børn med astma eller ældre med kroniske lungesygdomme til træning til forbedring af lungefunktionen og muskulaturen, fortæller Anders Sørensen.

Tesen bag er, at man ved hjælp af teknologi både kan få hjælp til at puste rigtigt, så luften fx ikke ryger ved siden af ved at måle på det, og man kan sikre, at brugerne ikke glemmer at gøre det ved at blande det ind i deres daglige almindelige teknologiforbrug. Kort fortalt har man lavet en sensor, der kommunikerer trådløst til fx en smartphone, fjernsyn, pc, tablet eller andet, som måler rytme, hyppighed og hårdhed af pust. Puster man korrekt, bliver teknologien aktiveret og en tegnefilm går fx i gang på smartphonen. For voksne kunne det være nyhederne, vejrudsigten eller andet, der blev aktiveret. Puster man forkert, stopper den igen.

Undervejs i udviklingen af produktet har Dansk Standard sørget for viden om relevante standarder til forskerne som et led i samarbejdet mellem Dansk Standard og Patient@home. Et andet eksempel også fra Syddansk Universitets Robotlaboratorium er en robottræner til fysisk genoptræning, der hjælper personer med funktionsnedsættelse med at løfte armen eller træne benet – noget der normalt er meget svært at genoptræne.

- Normalt træner man enten med hjælp fra en anden person, der er til stede under hele træningen eller i vand, men det er voldsomt ressourcekrævende at få eksempelvis næsten lamme mennesker ned i et bassin. Det kræver fx, at der findes et varmtvandsbassin til kørestolsbrugere. Derfor er det desværre ikke muligt at tilbyde alle, der har brug for det, tilstrækkelig træning, fortæller iværksætter Jesper Heltzen. 

Men det kan dette nye teknologiske træningshjælpemiddel til fysisk genoptræning baseret på robotteknologi ændre. Også her har det været alfa og omega at få hjælp til at tænke standarder ind, fx i testfasen:

- Vi stødte på udfordringer, fordi vi ikke kendte gældende regler og standarder, fx i forhold til hvornår man må teste produktet på andre mennesker. Må man overhovedet det? I hvilket omfang? Hvordan? Hvor skal man evt. søge om lov? Og så videre og så videre. Det kommercielle potentiale i det her produkt er meget stort, men hvis ikke vi havde fået råd og vejledning i forhold til gældende standarder, ville vi ikke kunne sælge produktet, fortæller Jesper Heltzen, der har ansvaret for at kommercialisere Robotræneren og få licensen.

Læs også artiklen "Standarder hjælper nyudviklet velfærdsteknologi på vej".