Udfordrende baner til parkour kan stadig være sikre

19. november 2013

Udfordrende baner til parkour kan stadig være sikre

Parkour er i kraftig vækst som bevægelsesform, og derfor dukker der mere og mere udstyr og flere og flere anlæg op, som retter sig mod disciplinen.

Det arbejder man nu for første gang på at standardisere, så der kommer fokus på risici, installation og vedligeholdelse. Formålet er bl.a. at beskytte nytilkomne til disciplinen samt andre brugere og ikke mindst sikre, at producenterne leverer ordentligt udstyr, der lever op til anerkendte standarder.

Parkour - også kendt som „l’art du déplacement“ eller „freerunning“ - er kort fortalt en bevægelseskunst, eller en disciplin, der gør udøveren i stand til at bevæge sig frit igennem et hvilket som helst terræn og miljø, han eller hun måtte møde.

Parkour er udsprunget af manglen på "faciliteter", og opstod i et miljø hvor man forsøgte at finde muligheder i, og adaptere til, de eksisterende omgivelser. Man legede sig frem, og udfordrede hinanden på utraditionel og kreativ vis, og netop det er grunden til, at disciplinen har udviklet sig til det den er i dag - både ift. den fysiske udøvelse, og de værdier og den filosofi som ligger bag.

Mikkel Rugaard
Medejer
Street Movement ApS

- Derfor er det fundamentalt bagvendt, når vi begynder at designe faciliteter til parkour - altså at adaptere omgivelserne til os selv, i stedet for omvendt. Det gør selvsagt standardiseringen til en meget følsom sag at håndtere, fordi hvis vi ikke gør det rigtigt, risikerer vi at udvande, eller i værste fald udrydde, de fleste af de positive og kraftfulde elementer ved disciplinen. For eksempel er risiko og risikohåndtering et helt fundamentalt element i parkour, og efter min mening et af de vigtigste og mest anvendelige i forhold til vores hverdag. Hvordan man introducerer det så sikkert som nødvendigt, i modsætning til så sikkert som muligt, er en stor opgave i sig selv. Det er derfor et vanskeligt, og formentlig langvarigt, stykke standardiseringsarbejde vi har påtaget os - men et utrolig vigtigt stykke arbejde, ikke mindst for at få italesat vores samfund og kulturs forhold til sikkerhed, risiko, leg og bevægelse, siger Mikkel Rugaard, cand. arch. og designer mDD og medejer af Street Movement ApS, der er med til at udforme fremtidens standarder for Parkour-udstyr.

Parkour fokuserer på udviklingen af de fundamentale færdigheder, der kræves for bevægelse, hvilke inkluderer balance, styrke, koordination, dynamik, udholdenhed, præcision, rumlig bevidsthed og kreativ tænkning. Det er en måde at træne sin krop og sit sind på, for at kunne være så komplet funktionel og effektiv som muligt i den fysiske verden. Det er også en måde at tænke på, der er baseret på selvdisciplin, autonome handlingsmønstre og viljestyrke. Udover denne simple forklaring er parkour dog en disciplin som omhandler selvudvikling på alle niveauer, en kunstart som lader udøveren opdage hans eller hendes fysiske og mentale grænser, og samtidig viser metoder til at bryde disse grænser.

I efteråret 2012 fandtes der 47 faciliteter i Danmark, som var bygget med henblik på, at de skulle kunne bruges til parkour.

Se filmen The Parkour Architect om Street Movement og Parkour.

Læs mere om standardiseringsudvalget 'Sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr' (S-230).

Kontakt