Vindmølleproducenter sætter agendaen for standarder
Danske vindmøller.

06. november 2013

Vindmølleproducenter sætter agendaen for standarder

Standardisering bliver et stadigt vigtigere strategisk redskab til at sikre danske erhvervsinteresser. Dette ses bl.a. i vindmølleindustrien, hvor branchen er gået sammen for at sikre mest mulig dansk indflydelse på morgendagens standarder.

Efter hård kamp fra bl.a. Japan og Sydafrika lykkedes det i år Dansk Standard at få det internationale sekretariat for vindmøller i hus - til fordel for dansk vindmølleindustri og Danmarks konkurrencekraft.

Ved strategisk at gå efter sekretariater inden for områder, hvor Danmark har erhvervsmæssige styrkepositioner, opnår danske virksomheder nemlig gode muligheder for at koordinere og præge standardiseringsarbejdet og udformningen af standarderne, hvilket giver dem en klar konkurrencefordel. Samtidig får danske virksomheder adgang til den nyeste viden om, hvilke standarder der er på vej, hvilket er afgørende for at tilrettelægge en kosteffektiv og innovativ produktion.

Et bredt udvalg af danske virksomheder, der opererer inden for vindindustrien, har derfor slået sig sammen og valgt at medfinansiere standardiseringssekretariatet. Det er nemlig penge godt givet ud.

- Det er vigtigt både for os og hele vores branche, at vi har styr på, hvad der foregår i vores del af standardiseringsverden. Ved at sekretariatet ligger i Danmark, kommer vi tættere på, er med til at sætte agendaen og kommer på forkant, hvilket giver den danske del af branchen nogle klare fordele i forhold til, hvis sekretariatet lå i Japan eller Sydafrika, siger forskningschef i Siemens Wind Power, Per Hessellund Lauritsen.

Også LM Wind Power kan se vigtigheden af, at satse strategisk på standardisering:

- Vi har stor interesse i at standarderne bliver så funktionelle og fremtidssikrede som muligt. Vi er stærkt påvirkede af, hvordan standarderne bliver, og derfor vil vi naturligvis gerne sætte vores fingeraftryk på dem ikke mindst i relation til sikkerhed og cost of energy, siger Søren Andersen, Senior Manager, Certification fra LM Wind Power.

Standarder er nøglestenen i vindmølleforretningen. Aftalegrundlag og markedskrav er baseret på standarder - så uden dem ingen markedsadgang og eksport. Når virksomhederne er med der, hvor standarderne udvikles, så giver det dem en god mulighed både for at få hurtig indsigt i de kommende standarder og præge dem.

Dansk Standards udvalg for vindmøller (S-588) er det største standardiseringsudvalg i Danmark. Her sidder blandt andre DONG Energy, Siemens Wind Power, Vattenfall Vindkraft, Vestas, DTU Vindenergi, Blade Test Centre, Brüel & Kjær, Delta, Rambøll Olie og Gas, Wind Nordic og LM Wind Power.

Fakta

  • 2095 repræsentanter fra danske virksomheder, institutioner, myndigheder mv. deltager pt. i et standardiseringsudvalg i Dansk Standard, og er dermed med til at udarbejde morgendagens standarder.  
  • Dansk Standard driver 228 standardiseringsudvalg, der er med til at udarbejde internationale og europæiske standarder.
Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88