Danske virksomheder vil have styr på energiforbruget

04. december 2013

Danske virksomheder vil have styr på energiforbruget

Danske virksomheder ligger i top 3, når det gælder certificering inden for energiledelse. Det viser en undersøgelse fra den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO).

Interessen for at arbejde systematisk med energiledelse er stigende blandt danske virksomheder. I 2012 blev 85 danske virksomheder DS/EN ISO 50001 certificerede. I 2011, hvor certificeringen blev introduceret, var tallet 26. Danmark er dermed det land, der har oplevet den største stigning i antallet af certificeringer inden for energiledelse – kun overgået af Tyskland.

Når flere danske virksomheder har fået øjnene op for energiledelse skyldes det, at det kan mærkes både på bundlinjen og konkurrencekraften. Energi er en tung udgiftspost på virksomhedernes budgetter og et oplagt sted at sætte ind for at opnå besparelser. Virksomhedernes evne til at reducere og styre deres energiforbrug er derfor også en vigtig konkurrenceparameter.

Gert Steffensen
Rådgivningsdirektør
Dansk Standard

Det er særligt de små og mellemstore virksomheder, der trækker væksten i antallet af certificeringer. De står for godt 80 % af certificeringerne i 2012. Væksten skal findes inden for gartnerier, landbrug og producenter af elektricitet.

Energiledelsesstandarden DS/EN ISO 50001 er det stærkeste og mest internationalt anerkendte og gennemprøvede redskab til at styre energiforbruget. Erfaringer viser, ifølge Energistyrelsen, at energiledelse giver virksomheder besparelser på 10-15 % af deres samlede energiforbrug.

- Hvert år bruger danske virksomheder tilsammen et trecifret milliardbeløb på energi – der kan altså være rigtig mange penge at hente ved at indføre energiledelse, siger Gert Steffensen.

Læs undersøgelsen fra den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), ”The ISO Survey of Management System Standard Certifications 2012”.