ISO 9001 certificering drives af lyst

03. december 2013

ISO 9001 certificering drives af lyst

Nye tal fra den Internationale Standardiserings-organisation (ISO) viser, at antallet af danske virksomheder, der arbejder målrettet med det internationale ledelsessystem ISO 9001 er steget markant det sidste år.

Der er sket tæt ved en fordobling i antallet af danske virksomheder, der er blevet ISO 9001 certificerede i kvalitetsledelse – fra 1505 virksomheder i 2011 til 2780 virksomheder i 2012. 

Flere og flere danske virksomheder ser således værdien af at arbejde med kvalitetsledelse. Det gælder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, der i stadig stigende grad bliver certificerede.

Ved at arbejde efter ISO 9001 – og ledelsesstandarder generelt – får virksomhederne et redskab til at arbejde systematisk med at minimere fejl og ressourcespild, effektivisere arbejdsgange og øge produktiviteten. Det medfører nogle økonomiske og konkurrencemæssige fordele, som også de små og mellemstore virksomheder har fået øjnene op for, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard. 

Han fortsætter:

I den seneste udvikling aner vi nok konturerne af et paradigmeskift. Hvor motivationen for at blive certificeret hidtil har taget afsæt i branche- eller kundekrav, er der noget der tyder på, at det reelle udbytte er ved at gå op for virksomhederne, og at ønsket om at blive certificeret i højere grad drives af lyst, fordi det giver mening og skaber værdi for forretningen. Populært sagt er ISO 9001 standarden begyndt at stå på samme reolhylde som ledelseshåndbøger. Den har fået samme credibility, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard. 

Læs undersøgelsen fra den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), ”The ISO Survey of Management System Standard Certifications 2012”.

Kontakt