Dansk Standard kobler virksomheder til ETSI

01. februar 2013

Dansk Standard kobler virksomheder til ETSI

Mulighed for indflydelse og videndeling på telekommunikationsområdet i forbindelse med, at Dansk Standard har overtaget ansvaret for ETSI.

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen har Dansk Standard pr. 1. januar 2013 overtaget ansvaret som national standardiseringsorganisation i forhold til ETSI, den europæiske organisation for standardisering inden for telekommunikation. Det betyder, at det fremover er Dansk Standard, der har ansvar for at sikre offentlig høring og implementering af ETSI standarderne, og at Dansk Standard har det antal stemmer, som vores lands størrelse berettiger os til.

Bedre vilkår for danske virksomheder

For danske virksomheder skulle det gerne betyde, at det fremover bliver lettere at følge med i udviklingen af europæiske og internationale standarder standardiseringsarbejdet inden for telekommunikation, fordi virksomhederne gennem Dansk Standard er koblet ikke kun til standardiseringsarbejdet i CENELEC, men nu også til ETSIs arbejdsgrupper.

Per Crety, der er ansvarlig for ETSI i DS, fortæller: - Det bliver en klar fordel for DS, at vi nu har et ben i hver lejr, altså både ETSI og CENELEC. For når et EU mandat til en ny standard går til ETSI i stedet for CENELEC kan DS nu deltage i ETSI arbejdsgrupper og dermed bringe viden frem og tilbage til glæde for vores udvalgsmedlemmer, siger Per Crety.

Fora med fokus på videndeling

Dansk Standard har i forbindelse med overtagelsen oprettet to fora, henholdsvis fastnetgruppen, der varetager forslag om telenet og terminaludstyr, og radiogruppen, der varetager forslag om radiokommunikation, radiofoni, tv samt satellitjordstationer.

- Vores grupper er åbne for alle, der er interesserede i at behandle og godkende kommentarer på området.  Vi vil desuden forsøge at etablere et SMV-samarbejde med Aalborg universitet for virksomheder, som har interesse i ETST-arbejdet, men ikke har ressourcerne til at melde sig ind. Gennem DS kan de få adgang til ETSI og dermed indsigt i de nye ting, der kommer. På baggrund heraf kan de udvikle ny teknologi, siger Per Crety.

Dansk Standard er desuden dansk delegationsleder på ETSI’s generalforsamling og som sådan ansvarlig for den danske holdning til udviklingen i ETSI. Kontaktpersoner i Dansk Standard vedrørende ETSI er Per Rafn Crety

Fakta om ETSI

Det er ETSI’s arbejde at udarbejde og vedligeholde tekniske standarder og andre tekniske publikationer til brug for det fælles telekommunikationsmarked samt at bidrage til den internationale standardisering. ETSI’s medlemmer er administratorer, andre enheder i centraladministrationerne og nationale standardiseringsorganisationer, operatører, fabrikanter, brugere samt udbydere, forskningsinstitutioner konsulentvirksomheder m.fl.