ETSI-standardisering er også for SMV'er

05. februar 2013

ETSI-standardisering er også for SMV'er

Øget konkurrencekraft, synlighed, ny viden, netværk, alliancemuligheder, adgang til nye markeder og hurtigere markedsintroduktion af nyskabelser.

Det er blot nogle af de fordele, som danske virksomheder – og i høj grad også SMV’er – kan få ud af standardiseringsarbejde i ETSI-regi. Det mener Jørgen Friis, CSO i ETSI - den europæiske standardiseringsorganisation for Radio og Telekommunikation:

Der er mange gode grunde til, at endnu flere SMV’er end i dag bør involvere sig aktivt i den ”klub”, hvor fremtidens nye teknologier og standarder diskuteres. Men mange mindre virksomheder er slet ikke klar over, at de selv kan deltage i standardiseringsarbejde og på den måde få ny viden om og indflydelse på morgendagens standarder. Derfor er et af ETSI’s fokusområder, hvordan vi kan understøtte små og mellemstore virksomheder og deres interesser bedst muligt – og gøre dem opmærksomme på potentialet i standardisering.

SMV’er udgør i dag ca. 25 % af ETSI’s medlemmer. ETSI beskæftiger sig med informations- og kommunikationsteknologi inden for et hav af områder lige fra eHealth og Smart Grid til Cloud Teknologi og Intelligent Transport. Og arbejdet foregår på såvel europæisk som internationalt plan.

Ved at deltage i standardiseringsarbejde kan danske virksomheder være med til at promovere deres egen teknologi i en større sammenhæng og netværke og alliere sig med andre virksomheder. Samtidigt kommer virksomhederne på forkant med udviklingen og får indblik i den nyeste viden og best practise. På den måde kan de opnå ”first mover advantage”, kortere ”time to market” og øget konkurrencekraft, fortæller Jørgen Friis.

Blandt de områder, som ETSI beskæftiger sig med, skal først og fremmes nævnes mobilkommunikation, hvor ETSI gennem en årrække har drevet udviklingen og fortsat gør det med videreudvikling af LTE teknologien i samarbejde med globale partnere i 3GPP.  Jørgen Friis spår dog, at Machine-to-Machine-kommunikation - også kaldet M2M (automatisk overførsel af data og informationer mellem enheder uden menneskelig indblanding) bliver fremtidens store hit.

Særligt inden for M2M-kommunikation har vi i Europa været på forkant, og det er et område, hvor der sker en rivende udvikling – både inden for selve platformen, men også i forhold til service management.  Derfor etablerede vi sidste år et nyt globalt partnerskabsprojekt kaldet oneM2M på dette område, som vi forventer os rigtigt meget af, og som der er stor interesse for over en bred kam. For modsat fx mobilteknologi, som er domineret af branchens helt store spillere, er alle niveauer i industrien - store som små - involveret og interesseret i M2M-standardisering.

ETSI, som ligger i Sydfrankrig og er en af de 3 Europæiske standardiserings organisationer (ESO) godkendt af EC, har mere end 700 medlemsorganisationer på verdensplan, fordelt på 62 lande og fem kontinenter. Fra Danmark er der pt. 14 medlemsorganisationer, heriblandt Motorola, Telenor og Velux. Dansk Standard har pr. 1. januar 2013 overtaget ansvaret som national standardiseringsorganisation i forhold til ETSI. ETSI har til dato i alt produceret mere end 32.000 standarder, europæiske normer, tekniske specifikationer og tekniske rapporter som kan hentes kvit og frit på ETSIs hjemmeside www.etsi.org.

Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Direktør | Director
International Policy and Public Affairs
E: msk@ds.dk
T: 39 96 61 90