Danske metoder i Sverige

07. marts 2013

Danske metoder i Sverige

Dansk Standard samarbejder med de svenske myndigheder om markedsovervågning af CE-mærkede byggevarer, når de nye regler træder i kraft den 1. juli 2013 i EU.

Overgangen fra Byggevaredirektivet (CPD) til Byggevareforordningen (CPR) får store konsekvenser i Sverige, hvor det hidtil har været frivilligt at CE-mærke byggevarer. De svenske myndigheder har ingen erfaring med at gennemføre CE-mærkning og har derfor taget kontakt til de danske. I Danmark har opgaven med at markedsovervåge CE-mærkede produkter været udliciteret til Dansk Standard siden 2010, og det var derfor oplagt at koble det svenske Boverket sammen med Dansk Standard, der rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om CE-mærkning.

- Vi ved, at Dansk Standard står bag den danske markedsovervågning, og at Dansk Standard har stærke kompetencer på området. De indsatser, som Dansk Standard og Energistyrelsen allerede har lavet i Danmark, inspirerede os på Boverket til at satse mere i CPR-implementeringen. Det resulterede i fælles handlinger, og vi tror, at samarbejdet også vil fortsætte i fremtiden, siger Avdo Bojcic fra Boverket i Sverige.

Formålet med markedsovervågningen er at sikre, at alle byggevarer, der markedsføres, sælges og anvendes i EU, er sikre og sunde og handles i fair konkurrence. Markedsovervågningen er således rettet mod varer, hvor der stilles krav om CE-mærkning.

Danske kontrolbesøg i Sverige

Det dansk-svenske samarbejde om markedsovervågning har ført til en række kontrolbesøg i svenske virksomheder. Besøgene tager udgangspunkt i et spørgeskema, der bliver gennemgået på besøget. Herefter gennemgår Dansk Standards rådgivere spørgeskemaet og den dokumentation, der skal ligge bag CE-mærkningen. På baggrund heraf udarbejder Dansk Standard en rapport til Boverket. Ifølge Avdo Bojcic handler det nu især om at øge informationsniveauet i Sverige:

- En af de store udfordringer i Sverige bliver at følge op på, hvordan reglerne bliver fulgt, og at informere om de svenske krav via kontaktpunkterne.

Betydning i Danmark

Jens Gorm Rasmussen, seniorkonsulent hos Dansk Standard, der gennemfører markedsovervågning i Danmark og Sverige, siger om den nye forordnings betydning:

- En stor del vil være magen til det, man kender fra Byggevaredirektivet, men der er nogle ændringer, man skal have på plads senest den 1. juli 2013. Omdrejningspunktet for CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen vil være ydeevnedeklarationen, som erstatter overensstemmelseserklæringen, og det skifte skal være på plads senest den 1. juli 2013, siger Jens Gorm Rasmussen.

Den næste markedsovervågning i Danmark vedrører trægulve og udføres som en informations- og kontrolindsats over for producenter, importører og forhandlere.