Skrappere krav til CE-mærkning

07. marts 2013

Skrappere krav til CE-mærkning

Den 1. juli 2013 indføres der nye regler, som skærper kravene til CE-mærkning af byggevarer og lægger større vægt på bæredygtighed i byggeriet.

Nye europæiske regler betyder, at det nuværende byggevaredirektiv afløses af en byggevareforordning med virkning fra den 1. juli 2013. Forordningen bygger videre på de eksisterende krav fra det tidligere direktiv med flere tilføjelser. Den største ændring er det nye krav om, at producenten eller importøren skal dokumentere CE-mærkningen af byggevarer ved at udfylde en såkaldt ydeevnedeklaration.

- Alle led i byggevarekæden bliver berørt af de nye, strammere regler, der blandt andet stiller krav til dokumentation og bæredygtighed. Så, hvad enten man er producent, importør, forhandler eller entreprenør, er det en god idé at sætte sig ind i de ændrede regler, fortæller Jens Gorm Rasmussen, seniorkonsulent hos Dansk Standard. 

Kravet om dokumentation af CE-mærkning betyder, at alle erhvervsdrivende i byggebranchen gøres ansvarlige for, at der ikke bringes varer på markedet uden CE-mærkning. Det betyder, at både producenter og importører af byggevarer skal sikre sig, at varerne er i orden og opfylder kravene i produktstandarderne.  Desuden lægges der i forordningen vægt på, at bygninger og anlæg skal konstrueres, opføres og nedrives ud fra tanken om, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde. Det bæredygtige aspekt handler bl.a. om anvendelse af miljøkompatible materialer, genanvendelse af materialer samt holdbarhed af bygværker. Der er dog ikke udstukket konkrete retningslinjer for, hvordan bæredygtighed skal håndteres endnu.
 
- De nye regler skal være med til at sikre ensartet, høj kvalitet af byggevarer og lettere handel med de øvrige EU-lande. Tidligere har tilgangen til CE-mærkning og markedsføring af byggevarer været forskellig i de enkelte lande, men det bliver der nu taget hånd om. Og samtidig medfører reglerne et øget fokus på bæredygtigt byggeri og nedrivning, siger Jens Gorm Rasmussen.

For at lette omstillingen til den nye byggevareforordning har Dansk Standard udarbejdet et omfattende informationsmateriale, der i marts publiceres på byggevareinfo.dk. Derudover har Dansk Standard bidraget med information og vejledning til danske virksomheder om CE-mærkning af byggevarer på flere informationsmøder, der er arrangeret af brancheforeninger. Samtidig bliver reglerne for myndighedernes markedsovervågning strammet op.

Energistyrelsen er ansvarlig for markedsovervågningen, der udføres på baggrund af en specifik anmeldelse, fx fra en producent, eller som en udvælgelse af et specifikt produktområde til en bredere kontrol.

Læs mere om de nye regler i Dansk Standards pjece Fra CPD til CPR. Hvordan er de nye regler i byggevareforordningen (CPR) – og hvad betyder de for jer? Pjecen kan downloades gratis fra vores webshop her. Klik på Preview, og du får hele bogen frem, som du også kan printe. 

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140