Standardisering og innovation

18. april 2013

Standardisering og innovation

Et nyt EU-projekt skal undersøge fordelene ved at koble standardisering og innovation.

Hvordan sikres en bedre interaktion mellem forskning og standardisering i Europa? Det skal et nyt EU-projekt (BRIDGIT!) undersøge i samarbejde med bl.a. Dansk Standard.

Standardiseringsorganisationerne CEN/CENELEC har netop udsendt et ”call for tender” på et forskningsprojekt, der skal undersøge standarders værdi og rolle i forhold til at støtte og drive forskning og innovation. Studiet skal både have fokus på standardisering og standarder som et output fra forskning og innovation, men også på, hvordan standardisering kan fungere som en støttende infrastruktur for forskning og innovation.

Baggrunden er det øgede fokus på formidling af forskningsresultater, så viden i højere grad kan omsættes til værdi til gavn for samfundet og erhvervslivet. Den opgave vil Dansk Standard og de øvrige standardiseringsorganisationerne i Europa gerne være med til at løfte, da standarder i høj grad spiller en væsentlig rolle. Derfor har de europæiske standardiseringsorganisationer - blandt en række andre tiltag - igangsat det toårige projekt BRIDGIT!, der skal være med til at bygge en bedre bro mellem forskning og standardisering. Og det aktuelle forskningsprojekt, der nu er udbudt, skal bidrage med viden til denne proces.

Læs mere om Dansk Standards universitetssamarbejde.

Fakta:

  • Ansøgningsfrist: 10. juni 2013
  • Varighed: op til et år fra kontrakten indgås
  • Mulige ansøgere: universiteter/forskningsinstitutioner eller konsulenthuse med forskningskompetence. Resultaterne af studiet skal formidles til CEN/CENELEC medlemmer såvel som forskere og politikere.