Strategisk energiledelse styrker Øresundsbro Konsortiet
Foto: Søren Madsen / Øresundsbroen

09. april 2013

Strategisk energiledelse styrker Øresundsbro Konsortiet

”Udbyttet kan læses direkte på bundlinjen” – så kontant er meldingen fra Øresundsbro Konsortiet, der arbejder målrettet med energiledelsesstandarden DS/ISO 50001.

- Vi har nedsat vores energiforbrug med 30 % fra 11,5 gigawatttimer til 8,1 på 2 år. Vores mål er at nå helt ned på lidt over 6 gigawatttimer i år. Men til det, har vi brug for nogle overordnede rammer og procedurer, som energiledelsesstandarden giver os, fortæller Bjørn Hasse Nielsen, der er miljø- og arbejdsmiljøkoordinator i Øresundsbro Konsortiet.

- Vi har igennem længere tid plukket de lavthængende frugter, men når der ikke er flere frugter at nå fra jorden, så får man for alvor glæde af sit energiledelsessystem. Så er der nemlig systematik i tingene hele vejen rundt i alle enheder af organisationen. Fx når vi skal købe ind, så er der klare procedurer, der sikrer, at vi får undersøgt tingene ordentligt og får gjort de mest energibesparende indkøb. 

Hos Øresundsbro Konsortiet arbejder man med ledelsesstandarder på flere forskellige områder – lige fra den overordnede kvalitetsledelsesstandard ISO 9001 til CSR-, arbejdsmiljø- og miljøledelsesstandarderne. På den måde bruger organisationen de elementer fra hvert ledelsessystem, der giver mest værdi for virksomheden og raffinerer og tilpasser dem, så de gavner mest muligt.

- Et af de konkrete tiltag, vi er i gang med på energisiden, er at skifte motorvejsbelysningen ud med LED-belysning, ligesom vi konsekvent slukker for hvert andet lysstofrør i tunnellen, så vi går fra ca. 8000 til ca. 4000 tændte rør. Det er en besparelse på 50 %, der virkeligt kan mærkes på el-regningen.  I de trafiksvage tidspunkter, som fx om natten, slukker vi for endnu flere rør, lig endnu større besparelse.  Og tunnellen er fortsat nok en af de mest oplyste tunneller i verden, fortæller Bjørn Hasse Nielsen og understreger, at de naturligvis på intet tidspunkt går på kompromis med sikkerheden i jagten på at spare på bundlinjen og gavne miljøet.

En masse bække små

Selvom energiledelse handler om et overordnet forretningsmæssigt fokus på energistyring, betyder det ikke, at det kun er ledelsen, der har fokus på energien. Tværtimod sikrer systemet, at hele organisationen arbejder strategisk med energistyring, så indsatsen kobles med organisationens overordnede mål.

- Med energiledelsesstandarden sikrer vi, at alle dele af virksomheden er involveret fra topledelse til den enkelte medarbejder. Derfor har vi også et korps af miljøkontakter, der ved siden af deres andre arbejdsopgaver, har ansvar for at se på, hvordan de enkelte enheder kan gøre en forskel og spare på ressourcerne. Det har bl.a. medført, at vi er gået over til porcelænskrus frem for engangskrus til kaffen i Vester Søgade. En lille ting, men den gør alligevel en stor forskel. Som man siger: mange bække små…, slutter Bjørn Hasse Nielsen.